Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Previous archive Next archive
2708.1 3100.0
659.0 9
- brak danych - - brak danych -

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego we Wrocławiu, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze powstało na bazie Stadtarchiv Hirschberg, powołanego w 1927 r., z własnym budynkiem przy Äussere Burgstraße 27. W 1932 r. przekształcono je w Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg. Kierownikiem placówki był dr Max Göbel, a po jego śmierci w 1941 r. dr Emil Kröning.
Dnia 14 sierpnia 1945 r. władze polskie zatrudniły jako kierownika Archiwum Miejskiego, przybyłą ze Lwowa archiwistkę Eugenię Triller. W ten sposób stało się ono najwcześniej otwartym polskim archiwum na Dolnym Śląsku. Zlikwidowano je 8 czerwca 1951 r., tworząc w jego miejsce Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu, działającego na terenie powiatów: jeleniogórskiego, lwóweckiego i kamiennogórskiego. Jego pierwszym kierownikiem został Władysław Korcz (1951-1952), a po nim Czesław Margas (1952-1990), działający aktywnie w regionalnych stowarzyszeniach naukowych. Gdy w 1960 r. zasób osiągnął 1085 mb w magazynach zaczęło brakować miejsca. Rozpoczęto wówczas starania o dodatkową powierzchnię magazynową, które trwały 45 lat.
W 1976 r. powstało samodzielne Wojewódzkie Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze. Jednocześnie zwiększyła się liczba pracowników z 3 do 9. W 1990 r. na emeryturę odszedł Czesław Margas i dwoje innych pracowników, a ich miejsce zajęli młodzi archiwiści. Dyrektorem placówki została Anna Borys. W 1991 r. Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze zostało zlikwidowane, a w jego miejsce utworzono Oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu. W 1994 r. funkcję kierownika Oddziału objął Ivo Łaborewicz.
W 2004 r. Oddział przejął budynek pokoszarowy przy ul. Podchorążych 2 (ob. ul. płk. W. Kazimierskiego 3), do którego przeprowadził się w 2005 r.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
83/274/0 vacat – Zbiór kartograficzny miasta Lubania – przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Lubaniu 0
83/477/0 vacat - Wojcieszowskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Wojcieszowie - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/329/0 vacat – Zbiór planów architektonicznych miasta Lubania – przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Lubaniu 0
83/362/0 vacat - Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Wojcieszowie - przeniesiono do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/342/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Gorzanowice - przeniesiono do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/343/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Lipa - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/347/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Wolbromek - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/442/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Lubiechowa - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/424/0 vacat - Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Świerzawie - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/311/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Wojcieszów - przeniesiono do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/312/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Podgórki - przeniesiono do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/344/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Płonina - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/346/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Mysłów - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/441/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Sokołowiec - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/443/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Janówek - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
1 2 3 ... 56 57
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.