Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Previous archive Next archive
2708.1 3100.0
659.0 9
- brak danych - - brak danych -

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego we Wrocławiu, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze powstało na bazie Stadtarchiv Hirschberg, powołanego w 1927 r., z własnym budynkiem przy Äussere Burgstraße 27. W 1932 r. przekształcono je w Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg. Kierownikiem placówki był dr Max Göbel, a po jego śmierci w 1941 r. dr Emil Kröning.
Dnia 14 sierpnia 1945 r. władze polskie zatrudniły jako kierownika Archiwum Miejskiego, przybyłą ze Lwowa archiwistkę Eugenię Triller. W ten sposób stało się ono najwcześniej otwartym polskim archiwum na Dolnym Śląsku. Zlikwidowano je 8 czerwca 1951 r., tworząc w jego miejsce Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu, działającego na terenie powiatów: jeleniogórskiego, lwóweckiego i kamiennogórskiego. Jego pierwszym kierownikiem został Władysław Korcz (1951-1952), a po nim Czesław Margas (1952-1990), działający aktywnie w regionalnych stowarzyszeniach naukowych. Gdy w 1960 r. zasób osiągnął 1085 mb w magazynach zaczęło brakować miejsca. Rozpoczęto wówczas starania o dodatkową powierzchnię magazynową, które trwały 45 lat.
W 1976 r. powstało samodzielne Wojewódzkie Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze. Jednocześnie zwiększyła się liczba pracowników z 3 do 9. W 1990 r. na emeryturę odszedł Czesław Margas i dwoje innych pracowników, a ich miejsce zajęli młodzi archiwiści. Dyrektorem placówki została Anna Borys. W 1991 r. Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze zostało zlikwidowane, a w jego miejsce utworzono Oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu. W 1994 r. funkcję kierownika Oddziału objął Ivo Łaborewicz.
W 2004 r. Oddział przejął budynek pokoszarowy przy ul. Podchorążych 2 (ob. ul. płk. W. Kazimierskiego 3), do którego przeprowadził się w 2005 r.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
83/445/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Rzeszówek - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/460/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Chrośnica - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/446/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Sędziszowa - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/447/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Świerzawa - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/444/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Nowy Kościół - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/341/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Sady Dolne - przeniesiono do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/169/0 vacat – Komenda Powiatowa Powzechnej Organizacji "Służba Polsce" w Jeleniej Górze – przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0
83/270/0 vacat – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne we Wrocławiu Zakład Terenowy w Zgorzelcu – przeniesiony do AP Wrocław Oddział Lubań 0
83/229/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Bolków - przeniesiono do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/345/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Stare Rochowice - przeniesiono do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/297/0 vacat – Towarzystwo Akcyjne Saksońskich Zakładów Węgla Brunatnego i Państwowa Dyrekcja Hirschfelde – przekazany do AP Wrocław Oddział Lubań 0
83/170/0 vacat – Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Kamiennej Górze – przeniesiony do Arch. Państw. we Wrocławiu 0
83/171/0 vacat – Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" we Lwówku Śląskim – przeniesiony do Arch. Państw. we Wrocławiu 0
83/440/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Stara Kraśnica - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/328/0 vacat – Repertoria i kopie tłumaczeń dok. obywateli z kancelarii tłumacza przysięgłego Stanisława Czuruka ze Zgorzelca – przen. do AP Wrocław Oddział Lubań 0
1 2 3 4 ... 56 57
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.