Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1945 - 1950 [1986]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1986
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
1945 - ustanowienie Pełnomocnika Rządu RP na Obwód XXIV w Kłodzku (urząd odpowiadający randze i kompetencjom staroście powiatowemu),
1946 - przekształcenie Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Obwód XXIV w Kłodzku w Starostwo Powiatowe w Kłodzku,
1947 - połączenie Starostwa Powiatowego w Kłodzku i Urzędu Ziemskiego w Kłodzku (w miejsce urzędu ziemskiego, w ramach starostwa powołano referat rolnictwa i reform rolnych),
1950 - zniesienie Starostwa Powiatowego w Kłodzku (na mocy Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130)). Ustawą tą powołano do życia nowe struktury organizacyjne państwowej administracji terenowej, w ramach nich tworząc powiatowe rady narodowe – jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej oraz prezydia powiatowych rad narodowych jako terenowe organy wykonawcze.
Część opracowana:
1.Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1949, sygn. 1-33 (instrukcje, zarządzenia, raporty statystyczno-sytuacyjne,, sprawy osobowe),
2.Referat Budżetowo-Gospodarczy, 1946-1949, sygn. 34-45 (budżety, sprawozdawczość rachunkowa, przydział kredytów),
3.Referat Administracyjno-Prawny, 1945-1948, sygn. 46-73, 53a (sprawy obywatelstwa, weryfikacje, ewidencja ludności),
4.Referat Społeczno-Polityczny, 1945-1949, sygn. 74-210, 102a (poszukiwanie osób, przepustki, wykazy Niemców, stowarzyszenia i związki, sprawy religijne, sprawozdania sytuacyjne, repatriacja Niemców, porządek publiczny),
5.Referat Osiedleńczy, 1945-1948, sygn. 211-478, 378a, 378b (karty ewidencyjne gospodarstw, opisy gospodarstw, protokoły przejmowania, zaświadczenia przesiedleńcze, osadnictwo miejskie, przydziały),
6.Referat Aprowizacji i Handlu, 1945-1949, sygn. 479-482, 480a (okólniki, zarządzenia, sprawy młyńskie, nabywanie kart przemysłowych),
7.Referat Opieki Społecznej, 1945-1950, sygn. 483-499 (zarządzenia, sprawozdania, sprawy ubezpieczeń, fundacje),
8.Referat Odbudowy, 1946-1949, sygn. 500-602, (statystyka i sprawozdawczość, grobownictwo wojenne, sprawy domów wypoczynkowych, gospodarka komunalna, sanatoria, plany inwestycyjne),
9.Referat Kultury i Sztuki, 1945-1949, sygn. 603-635 (imprezy artystyczne, życie literackie, muzea i zabytki, sprawy muzyczne, teatr),
10.Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1946-1949, sygn. 636-646 (statystyka i sprawozdawczość, produkcja rolna).

Brak sygn.: 70, 309, 606, 609 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku).

05 lipca 2018 r. - korekta ewidencji; w związku z pracami w ramach retrokonwersji, dokonano ujawnienia zawartości znajdującej się w zespole wiązki aktowej zawierającej dokumentację (fizyczne jednostki aktowe), posiadającą unikatowy opis ewidencyjny, traktując je jako samodzielne jednostki ewidencyjne; wraz z tym rozmiar zespołu zwiększył się o 8 j.a..
- brak danych -

Amount of archival material

1029

647

0

12.52

8.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.