Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Kłodzku

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1945 - 1950 [1951]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawy prawne funkcjonowania urzędu:
-ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22],
-dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74],
-dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1950, kiedy to na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej [Dz.U. RP Nr 114, poz. 130] rozpoczynają pracę nowopowołane miejskie rady narodowe, spełniające rolę terenowych organów jednolitej władzy państwowej.
Dokumentacja posiedzeń MRN, wykaz pracowników ZM, zarządzenia, instrukcje, regulaminy, organizacja ZM, materiały na posiedzenia ZM, sprawozdania referatów ZM, sprawozdania statystyczne, ankiety przedsiębiorstw, wykazy zakładów przemysłowych, spisy mieszkańców Kłodzka, zasiedlenie lokali mieszkalnych, statystyka rolna, przydział gospodarstw, sprawy osiedleńcze, akcja siewna, akcja żniwna, budżet miasta, preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe, sprawozdania kasowe, zapomogi, sprawy sanitarne, badanie żywności, kwestie weterynaryjne, Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Kłodzku
Układ akt:
1.Miejska Rada Narodowa Miasta Kłodzka (1948-1950, sygn. 1-5),
2.Dokumentacja niemieckiego składu osobowego Zarządu Miejskiego w Kłodzku pod zarządem polsko-radzieckim (1945, sygn. 6-7),
3. Zarząd Miejski w Kłodzku:
- Dział Ogólny, Referat Osobowy (1945-1946, sygn. 8-13),
- Dział Ogólny, Referat Organizacyjno-Prawny (1945-1950, sygn. 14-19),
- Dział Ogólny, Referat Sekretariatu (1945-1950, sygn. 20-51),
- Dział Administracyjny, Referat Przemysłowy (1945-1948, sygn. 52-64),
- Dział Administracyjny, Referat Mieszkaniowy (1945-1949, sygn. 65-72),
- Dział Administracyjny, Referat Aprowizacyjny (1945-1948, sygn. 73-85),
- Dział Administracyjny, Referat Wojskowy (1945-1947, sygn. 86-89),
- Dział Administracyjny, Referat Rolny (1945-1950, sygn. 90-118),
- Dział Finansowy, Referat Budżetowy (1945-1950[1951], sygn. 119-136),
- Dział Finansowy, Referat Podatkowy (1945-1949,sygn. 137-138),
- Dział Finansowy, Referat Rachuba i Kasa Miejska (1945-1947, sygn. 139-141),
- Dział Techniczny, Referat Budownictwa i Nadzoru Budowlanego (1945-1950, sygn. 142-144),
- Dział Społeczny, Referat Oświaty i Kultury (1948-1950, sygn. 145-148),
- Dział Społeczny, Referat Opieki Społecznej (1945-1950, sygn. 149-163),
- Dział Społeczny, Referat Zdrowia Publicznego (1945-1949, sygn. 164-179),
- Dział Społeczny, Referat Weterynaryjny (1945-1949, sygn. 180-191),
- Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Kłodzku (1945-1949, sygn. 192-199).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
84/11/0/-/1 Dokumentacja posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej Miasta Kłodzka 1949-1950 0
84/11/0/-/2 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej Miasta Kłodzka - 1950 0
84/11/0/-/3 Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Miasta Kłodzka - 1950 0
84/11/0/-/4 Regulamin obrad Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku - 1950 0
84/11/0/-/5 Wykaz pracowników Zarządu Miejskiego oraz wykaz członków Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku - 1948 0
84/11/0/-/6 Korespondencja niemieckiego [składu osobowego] Zarządu Miejskiego [w Kłodzku] w sprawach personalnych [pracowników Zarządu i ludności miasta; niemiecki skład osobowy pod zarządem polsko-radzieckim] - 1945 0
84/11/0/-/7 Korespondencja niemieckiego [składu osobowego] Zarządu Miejskiego [w Kłodzku] w sprawach gospodarczych [niemiecki skład osobowy pod zarządem polsko-radzieckim] - 1945 0
84/11/0/-/8 Zarządzenia i okólniki 1945-1946 0
84/11/0/-/9 Zarządzenia 1945-1946 0
84/11/0/-/10 Instrukcje 1945-1946 0
84/11/0/-/11 Zarządzenia wewnętrzne 1945-1946 0
84/11/0/-/12 Wykaz Niemców zatrudnionych w przedsiębiorstwach miejskich 1945-1946 0
84/11/0/-/13 Wykazy Niemców zamieszkałych w Kłodzku 1945-1946 0
84/11/0/-/14 Statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego w Kłodzku z dnia 30 kwietnia 1948 roku 1945-1948 0
84/11/0/-/15 Organizacja Zarządu Miejskiego w Kłodzku 1946-1950 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

199

199

0

1.95

1.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.