Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Kudowie Zdroju powiat kłodzki

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
Podstawy prawne funkcjonowania urzędu:
-ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22],
-dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorzadu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74],
-dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1950, kiedy to na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej [Dz.U. RP Nr 114, poz. 130] rozpoczynają pracę nowopowołane miejskie rady narodowe, spełniające rolę terenowych organów jednolitej władzy państwowej.
Część opracowana:
1.Akta Miejskiej Rady Narodowej, 1947-1949, sygn. 1-7,
2.Referat Budżetowo-Finansowy, 1946-1949, sygn. 8-14,
3.Referat Gospodarki Komunalnej, 1946-1949, sygn. 15-18,
4.Referat Opieki Społecznej, 1946, sygn. 19,
5.Referat Rolnictwa, 1945-1950, sygn. 20-25,
6.Referat Przemysłu i Handlu, 1945-1950, sygn. 26-30; protokoły sesji i posiedzeń Prezydium, sprawy społeczno-polityczne; preliminarze budżetowe, budżety miejskich przedsiębiorstw, wykazy nieruchomości dla celów podatkowych; przydziały mieszkań i lokali użytkowych, przydziały mienia i rzeczy poniemieckich; kwestionariusze majatkowe gospodarstw poniemieckich, sprawy akcji siewnej; sprawy przemysłu i handlu.
- brak danych -

Amount of archival material

43

30

0

0.95

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.