Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Bystrzycy Kłodzkiej

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1945 - 1950 [1979]
- brak danych - 1945 - 1950
1979 - 1979
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
W roku 1945 (na podstawie: ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. RP Nr 5, poz. 22), dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. RP Nr 14, poz. 74), dekretu z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. RP Nr 51, poz. 295)) swą działalność samorządową rozpoczął Zarząd Miejski w Bystrzycy Kłodzkiej, zaś od roku 1947 Miejska Rada Narodowa w Bystrzycy Kłodzkiej. Od dnia 10 czerwca 1945 do 14 września 1945 roku powołano następujące referaty: Aprowizacji i Handlu, Kwaterunkowy, Finansowy, Wydział Leśny, Gospodarczy, Opieki Społecznej i Budowlany.
Kierownikiem całej administracji gospodarki miejskiej był burmistrz miasta (w latach 1945-1950 burmistrzowie w Bystrzycy Kłodzkiej zmieniali się 5-krotnie). Czuwał nad organizacją i metodami pracy podległej mu administracji, ustalał zakres odpowiedzialności kompetencji i obowiązków kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych. W ramach obowiązujących przepisów wydawał zarządzenia, regulaminy i instrukcje w zakresie organizacji pracy i sposobu wykonywania poszczególnych czynności. Równolegle z Zarządem Miejskim działała Miejska Rada Narodowa w Bystrzycy Kłodzkiej (Miejska Rada Narodowa w Bystrzycy Kłodzkiej została wybrana dnia 1 kwietnia 1947 roku, składała się z 24 członków), w tworzeniu, której brały udział wszystkie organizacje i zrzeszenia demokratyczne znajdujące się na terenie działalności Rady. Na pierwszej sesji Miejskiej Rady Narodowej powołano następujące Komisje Rady: Komisję Kontroli Społecznej, Komisję Finansowo – Budżetową, Komisję Lokalową, Komisję Sanitarną oraz Komisję Oświatową. Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa kolegialnie działały do czasu wprowadzenia w życie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20 marca 1950 r. Wtedy to z agendy Zarządu Miejskiego przeszły do zakresu kompetencji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej.
I.Cześć opracowana:
-Protokoły posiedzeń MRN, Komisji, 1947-1950, sygn.: 1-5,
-Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, 1947-1950, sygn.: 6-9,
-Zarząd Miejski - Organizacja, 1946-1950, sygn.: 10-17,
-Budżety, 1945-1949, sygn.: 18-26,
-Roczne sprawozdania rachunkowe, 1946-1950, sygn.: 27-30,
-Dziennik główna Zarządu Miejskiego, 1950, sygn.: 31.

II.Część nieopracowana:
rok 2012, Nab. nr 2000; akta osobowe pracowników zwolnionych; 20 j.a., 0,06 mb..

Dawna karta B: zespół nr 13, Zarząd Miejski w Bystrzycy Kłodzkiej, 1945-1950, 33 j.a., 0,25 mb, w trakcie opracowania wyłączono 2 j.a. (księga ubytków - ubytek nr 7,8):
-1 j.a., posiadającą przed sporządzeniem inwentarza książkowego sygn. 19 (Bilans zamknięcia na rok 1945 Państwowej Tkalni Lnu "Kmieć" w Międzylesiu 1 j.a., 0,01 mb), przesunięto do zespołu nr 84/514 - Kłodzkie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lech" w Ołdrzychowicach Kłodzkich, 1945-1950,
-1j.a., posiadającą przed sporządzeniem inwentarza książkowego sygn. 30 (Dodatkowy budżet na rok 1950, 1 j.a., 0,01 mb), przesunięto do zespołu nr 84/469 - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej, 1950-1973.
Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, w dniu 26 czerwca 2002 roku.
- brak danych -

Amount of archival material

51

31

0

0.29

0.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.