Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski w Lądku Zdroju powiat bystrzycki

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1945 - 1950 [1951]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
bez ewidencji No 6 j.a.
Podstawy prawne funkcjonowania urzędu:
-ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22],
-dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorzadu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74],
-dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1950, kiedy to na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej [Dz.U. RP Nr 114, poz. 130] rozpoczynają pracę nowopowołane miejskie rady narodowe, spełniające rolę terenowych organów jednolitej władzy państwowej.
Wykaz mienia pozostawionego poza granicami Polski, protokoły z posiedzeń Koła Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza w Lądku Zdroju, protokoły z posiedzeń Koła Stronnictwa Ludowego w Lądku Zdroju, teczki osobowe - osób którym wydano dowód toższamości (układ alfabetyczny - 430 j.a.).
Brak sygn.: 5, 5a (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku).
- brak danych -

Amount of archival material

518

0

6

3.25

0.00

0.03

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.