Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Międzylesiu powiat bystrzycki

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1945 - 1950 [1968]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1968
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
bez ewidencji No 1 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawy prawne funkcjonowania urzędu:
-ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22],
-dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorzadu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74],
-dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1950, kiedy to na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej [Dz.U. RP Nr 114, poz. 130] rozpoczynają pracę nowopowołane miejskie rady narodowe, spełniające rolę terenowych organów jednolitej władzy państwowej.
Część opracowana:
1.Akta Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej w Międzylesiu, 1945-1950, sygn 1-19 (uchwały, okólniki, zarządzenia, instrukcje organizacyjne pracy biura ZM, sprawozdania, meldunki, raporty zapotrzebowania dotyczące aprowizacji ludności, protokoły sesji rady, protokoły posiedzeń prezydium, uchwały, ewidencja członków),
2.Referat Gospodarki Komunalnej,1947-1949, sygn. 20-21 (sprawozdania roczne i okresowe, zestawienia, preliminarze MRN i placówek podległych, komisje rady - protokoły, sprawozdania, plany pracy, oswiata),
3.Referat Opieki Społecznej, 1948-1950, sygn. 22-23 (Komisja kontroli społecznej, plany pracy, sprawozdania, protokoły, komisje rady miejskiej: sanitarna, opieki społecznej, lokalowa, odwoławczo-czynszowa, przeciw-pożarowa),
4.Referat Rolnictwa, 1945-1950, sygn. 24-27 (zarządzenia, spisy, sprawozdania, meldunki dotyczące hodowli i ochrony zwierząt, sprawozdania dotyczące gospodarki rolnej, telefonoframy władz partyjnych),
5.Referat Handlu i Przemysłu, 1945-1950, sygn. 28-29 (spis mienia poniemieckiego opuszczonego, organizacja zarządów nieruchomościami, sprawy przemysłu i placówek handlowych),
6.Referat Budżetowo-Finansowy, 1945-1950, sygn. 30-56 (rozporządzenia, okólniki, ustawy dotyczące spraw finansowych, komisja finansowo-budżetowa - plany pracy, sprawozdania, protokoły, wykazy nieruchomosci do celów podatkowych, księgi dochodów i wydatków budżetowych, budżety, sprawozdania z wykonania budżetu).
- brak danych -

Amount of archival material

109

56

1

1.05

0.70

0.01

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.