Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1945 - 1950 [1959]
- brak danych - 1945 - 1950
1950 - 1959
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
bez ewidencji No 193
1945 - ustanowienie Pełnomocnika Rządu RP na Obwód XXIII w Ząbkowicach Śląskich (urząd odpowiadajacy randze i kompetencjom staroście powiatowemu),
1946 - przekształcenie Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Obwód XXIII w Ząbkowicach Śląskich w Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich,
1947 - połączenie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich i Urzędu Ziemskiego w Ząbkowicach Śląskich (w miejsce urzędu ziemskiego, w ramach starostwa powołano referat rolnictwa i reform rolnych),
1950 - zniesienie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich (na mocy Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130)). Ustawą tą powołano do życia nowe struktury organizacyjne państwowej administracji terenowej, w ramach nich tworząc powiatowe rady narodowe – jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej oraz prezydia powiatowych rad narodowych jako terenowe organy wykonawcze.
Część opracowana:
1.Referat Ogólny, 1945-1950, sygn. 1-38, 2a, 3a, 19a, 23a, 25a, 32a,
2.Referat Administracyjno-Prawny, 1946-1950, sygn. 39-50,
3.Referat Społeczno-Polityczny, 1945-1950, sygn. 51-97, 55a, 62a, 63a, 64a, 65a, 67a, 68a, 69a, 71a, 72a, 76a,
4.Referat Ogólno-Statystyczny, 1947-1950, sygn. 98-106,
5.Referat Przemysłowy, 1945-1950, sygn. 107-156,
6.Referat Karno-Administracyjny, 1946-1948, sygn. 157-158,
7.Referat Opieki Społecznej, 1950, sygn. 159,
8.Referat Kultury i Sztuki, 1947-1949, sygn. 160-164,
9.Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1946-1951, sygn. 165-203,
10.Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolno-Wojskowego, 1945-1951, sygn. 204-218, 208a,
11.Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, 1945-1947, sygn. 219-220; zawartość: zarządzenia, ogłoszenia, korespondencja, organizacja powiatu, sprawozdawczość, nadanie obywatelstwa, sprawy meldunkowe, ruch ludności, wykazy ludności narodowości niemieckiej, związki i stowarzyszenia, plany finansowo-gospodarcze, sprawy stosunku państwa do wyznań religijnych, przemysł i handel, osadnictwo, przydział gospodarstw, inwentarza żywego, produkcja roślinna, karty ewidencyjne repartiantów.

Brak sygn.: 3 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku).
- brak danych -

Amount of archival material

461

237

193

9.82

7.00

2.43

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.