Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Bystrzycy Kłodzkiej

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1945 - 1950 [1996]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1996
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
bez ewidencji No 45
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
1945 - ustanowienie Pełnomocnika Rządu RP na Obwód XXV w Bystrzycy Kłodzkiej (urząd odpowiadajacy randze i kompetencjom staroście powiatowemu),
1946 - przekształcenie Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Obwód XXV w Bystrzycy Kłodzkiej w Starostwo Powiatowe w Bystrzycy Kłodzkiej,
1947 - połączenie Starostwa Powiatowego w Bystrzycy Kłodzkiej i Urzędu Ziemskiego w Bystrzycy Kłodzkiej (w miejsce urzędu ziemskiego, w ramach starostwa powołano referat rolnictwa i reform rolnych),
1950 - zniesienie Starostwa Powiatowego w Bystrzycy Kłodzkiej (na mocy Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130)). Ustawą tą powołano do życia nowe struktury organizacyjne państwowej administracji terenowej, w ramach nich tworząc powiatowe rady narodowe – jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej oraz prezydia powiatowych rad narodowych jako terenowe organy wykonawcze.
Część opracowana:
1.Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, sygn. 1-14,
2.Referat Społeczno-Polityczny, 1945-1949, sygn. 15-20,
3.Referat Osiedleńczy, 1945-1949, sygn. 21-118,
4.Referat Aprowizacji i Handlu, 1945-1947, sygn. 119-126,
5.Referat Przemysłu i Handlu, 1948-1950, sygn. 127-139,
6.Referat Opieki Społecznej, 1949, sygn. 140-146,
7.Referat Kultury i Sztuki, 1945-1948, sygn. 147-150,
8.Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1947-1949, sygn. 151-160,
9.Referat Odbudowy, 1945-1950, sygn. 161-181;
zarządzenia i okólniki, organizacja powiatu, ewidencja ruchu ludności, sprawy osiedleńcze, protokoły przekazania gospodarstw, sprawozdania statystyczne - osadnictwo, budżety gmin, sprawozdania rachunkowe.
Brak sygn.: 37, 57 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku).
- brak danych -

Amount of archival material

506

179

45

4.79

3.50

0.17

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.