Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Ząbkowicach Śląskich

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe - brak danych -
bez ewidencji No 19 j.a.
spis roboczy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Norodowa w Ząbkowicach Śląskich reprezentowała samorząd powiatowy (zarządzenie majątkiem i dochodami powiatu, uchwalanie bużetu, udzielanie absolutorium, powoływanie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydziału Powiatowego, Komisji Rady, opiniowanie wyboru starosty). Organy wykonanwcze Rady - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Wydział Powiatowy (Wydział Powiatowy - oprócz roli wykonawczej spełniał również zadania organu zarządzającego, w gestii w/w było przygotowanie projektów i wykonanie - już przyjętych - uchwał rady, zarządzanie sprawami powiatu stosownie do decyzji Powiatowej Rady Narodowej). 1950 - przekształcenie organów samorządu powiatowego w organy administracji państwowej (na mocy Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130)). Ustawą tą powołano do życia nowe struktury organizacyjne państwowej administracji terenowej, w ramach nich tworząc powiatowe rady narodowe – jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej oraz prezydia powiatowych rad narodowych jako terenowe organy wykonawcze. Brak sygn.: 2, 19, 23, 32, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 111 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). - brak danych -

Amount of archival material

145

0

19

3.40

0.00

0.44

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.