Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Bystrzycy Kłodzkiej

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1945 - 1950 [1980]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1980
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
bez ewidencji No 10 j.a.
spis roboczy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Norodowa w Bystrzycy Kłodzkiej reprezentowała samorząd powiatowy (zarządzenie majątkiem i dochodami powiatu, uchwalanie bużetu, udzielanie absolutorium, powoływanie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydziału Powiatowego, Komisji Rady, opiniowanie wyboru starosty). Organy wykonanwcze Rady - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Wydział Powiatowy (Wydział Powiatowy - oprócz roli wykonawczej spełniał również zadania organu zarządzającego, w gestii w/w było przygotowanie projektów i wykonanie - już przyjętych - uchwał rady, zarządzanie sprawami powiatu stosownie do decyzji Powiatowej Rady Narodowej). 1950 - przekształcenie organów samorządu powiatowego w organy administracji państwowej (na mocy Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130)). Ustawą tą powołano do życia nowe struktury organizacyjne państwowej administracji terenowej, w ramach nich tworząc powiatowe rady narodowe – jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej oraz prezydia powiatowych rad narodowych jako terenowe organy wykonawcze. Brak sygn.: 30 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). - brak danych -

Amount of archival material

158

0

10

1.00

0.00

0.06

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.