Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Jawora

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - 1326 - 1944
- brak danych - 1326 - 1940
1940 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inwentarz książkowy Yes 3 inwentarze - 1 dla dokumentów, 1 - akt okresu przedpruskiego, 1 - akt okresu pruskiego
Jawor, m. w woj. dolnośląskim, siedziba powiatu jaworskiego, na Równinie Chojnowskiej, nad Nysą Szaloną (pr. dopływ Kaczawy). — 26 tys. mieszk. (1998; za: Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. (www.encyklopedia.pwn.pl). Miastem, według prawa magdeburskiego, stał się ok. 1242 r., choć jako osada słowiańska istniał wcześniej. Od 1278 r. J. stolicą samodzielnego księstwa (aż do 1742 r.), pod panowaniem Piastów świdnicko–jaworskich, obdarzających miasto szeregiem przywilejów gospodarczych, co przyczynia się do jego rozwoju. Po śmierci księcia Bolka II (1368), rezyduje tu wdowa po nim księżna Agnieszka; wraz z jej śmiercią (1392) księstwo przeszło pod panowanie czeskie, a J. stał się siedzibą namiestników królewskich. W 1429 r. miasto broni się przed husytami. W 1459 r. przebywa tu król Czech Jerzy z Podiebradu. W 1526 r. Jawor przechodzi pod panowanie austriackich Habsburgów. W tymże roku odprawia się tu pierwsze nabożeństwo protestanckie, a wkrótce większość ludności przyjmuje nową konfesję. Wiek XVI to czas rozwoju, opartego na produkcji i handlu płótnem lnianym. Wojna trzydziestoletnia (1618–1648) przerywa okres prosperity. Jawor wielokrotnie zajmowany przez różne oddziały w 1648 r. płonie doszczętnie. W pokój westfalski zezwala ewangelikom na wzniesienie w Jaworze świątyni, tzw. Kościoła Pokoju (1654). W 1742 r. miasto przechodzi pod panowanie pruskie. W czasie wojen śląskich płonie (1744 i 1745). Kolejny pożar z 2 sierpnia 1776 r. niszczy 137 budynki. Przybywszy tu Fryderyk II udzielił pomocy (106.000 talarów), a jego architekt odbudowuje miasto w jego obecnym kształcie. W 1856 r. doprowadzono do Jawora kolej, w 1919 r. założono sieć elektryczną. 12 lutego 1945 r. do miasta wkroczyła Armia Radziecka, niszcząc kamienice w Rynku. 28 kwietnia pojawia się w J. grupa przedstawicieli władz polskich (na podst.: Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. (www.encyklopedia.pwn.pl)) Dokumenty pergaminowe i papierowe z lat 1349-1739 (568 j. inw. opracowanych w bazie danych SCRINIUM). Księgi i akta: Okres przedpruski (II): księgi miejskie i sądowe 1326-1745, sygn. 1-165, księgi rachunkowe i podatkowe 1537-1752, sygn. 166-282, różne księgi i rejestry 1546-1742, sygn. 283-292, acta publica i sprawy sejmiku [1369]1520-1739, sygn. 293-364, patenty i rozporządzenia 1561-1739, sygn. 365-377, diariusze sejmikowe 1728-1740, sygn. 378-382, przywileje 1600-1720, sygn. 383-385, aneks 1521-1737, sygn 386-391.
Okres pruski (III): ludność miasta 1750-1936, sygn. 1-20; wybory do ciał ustawodawczych 1854-1893, sygn. 21-37; militaria 1743-1933, sygn. 38-112; spr. porządku i bezpieczeństwa 1812-1931, sygn. 113-166; spr. sądowe i sporne 1830-1937, sygn. 167-216; kupno, dzierżawa i użytkowanie nieruchomości 1756-1913, sygn. 217-237; zapisy, fundacje 1785-1896, sygn. 238-250; sprawy dot. handlu 1742-1899, sygn. 251-281; rzemiosło i cechy rzemieślnicze 1745-1899, sygn. 282-312; piwowarstwo i gorzelnictwo 1741-1889, sygn. 313-342; przemysł 1742-1885, sygn. 343-377; gospodarka: rolna 1853-1887, sygn. 378-381; leśna 1717-1938, sygn. 382-401; spr.: budowlane 1743-1936, sygn. 402-431; szkolne 1727-1923, sygn. 432-457; kościelne 1742-1916, sygn. 458-467; kulturalne 1728-1894, sygn. 468-477; opieka społeczna 1745-1937, sygn. 478-492; zakłady lecznicze i lecznictwo 1726-1897, sygn. 493-514; spr. urzędników 1742-1938, sygn. 515-535; spr. robotnicze 1811-1938, sygn. 536-542; organizacja samorządu miejskiego i spr. wewnętrznej administracji 1743-1937, sygn. 543-600; zakłady miejskie 1674-1936, sygn. 601-636; zieleń miejska, cmentarz 1747-1936, sygn. 637-645; spr. finansowe miasta [1551]1742-1927, sygn. 646-689; podatki, akcyzy, cła 1740-1936, sygn. 690-780; Miejska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa 1765-1900, sygn. 781-807; aneks (m.in. sprawy garnizonu wojskowego, plany przebiegu Młynówki) 1805-1944, sygn. 808-830
dokumenty pergaminowe i papierowe - 568 j.inw. opracowanych w bazie SCRINIUM (R. Stelmach); inwentarz akt okresu przedpruskiego opracował E. Kobzdaj, pruskiego - St. Stefaniuk
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Księgi miejskie i sądowe 165 1326-1746 0
2 Księgi rachunkowe i podatkowe 117 1537-1752 0
3 Różne księgi i rejestry 10 1546-1742 0
4 Acta publica i sprawy sejmiku 72 1369-1739 0
5 Patenty i rozporządzenia 13 1561-1739 0
6 Diariusze sejmikowe 5 1728-1740 0
7 Przywileje 3 1600-1720 0
8 Aneks 6 1521-1864 0
9 Ludność miasta 20 1571-1936 0
10 Wybory do ciał ustawodawczych 17 1854-1893 0
11 Militaria 74 1743-1933 0
12 Sprawy porządku i bezpieczeństwa 54 1812-1931 0
13 Sprawy sądowe i sprawy sporne 50 1830-1937 0
14 Kupno, dzierżawa i użytkowanie nieruchomości 21 1756-1913 0
15 Zapisy, fundacje 13 1785-1896 0
16 Sprawy dotyczące handlu 31 1742-1899 0
17 Rzemiosło i cechy rzemieślnicze 31 1764-1899 0
18 Piwowarstwo i gorzelnictwo 30 1741-1889 0
19 Przemysł 35 1742-1885 0
20 Gospodarka rolna 4 1853-1887 0
21 Gospodarka leśna 20 1717-1938 0
22 Sprawy budowlane 30 1743-1936 0
23 Sprawy szkolne 26 1727-1933 0
24 Sprawy kościelne 10 1742-1916 0
25 Sprawy kulturalne 10 1728-1894 0
26 Opieka społeczna 15 1745-1937 0
27 Zakłady lecznicze i lecznictwo 22 1726-1897 0
28 Sprawy urzędników 22 1741-1938 0
29 Sprawy robotnicze 7 1811-1938 0
30 Organizacja samorządu miejskiego i sprawy wewnętrznej administracji 59 1743-1937 0
31 Zakłady miejskie 36 1674-1936 0
32 Zieleń miejska, cmentarz 9 1747-1936 0
33 Sprawy finansowe miasta 44 1551-1927 0
34 Podatki, akcyzy, cła 91 1740-1936 0
35 Miejska Kasa Oszczędnościowo - Pożyczkowa 27 1765-1944 0
36 Aneks II 23 1805-1939 0

Amount of archival material

1790

1790

0

60.50

60.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.