Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Złotoryi

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - 1532 - 1945 [1946 - 1947]
- brak danych - 1532 - 1945
1946 - 1947
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miasto na Dolnym Śląsku; najstarsze dzieje związane z górnictwem złota (stąd nazwy: Aurum, Mons Aureus, civitatis Aureimontis). Na skrzyżowaniu średniowiecznych dród handl., 1211 r. - nadanie praw miejskich przez ks. Henryka Brodatego (jedno z najstarszych miasta śląskich). Wojny husyckie (I poł. XV w.) przyczyną dużych zniszczeń; rozkwit miasta w XVI w.; po zniszczeniach w wojnie 30-letniej (I poł. XVII w.) Z. nie odzyskała dawnego znaczenia. W średniowieczu w księstwie legnickim, od 1328 r. wraz z księstwem lenno czeskie; od 1526 r. pod panowaniem austriackich Habsburgów; od 1742 r. w państwie pruskim, potem do 1945 r. - Niemczech. Od 1945 r. w granicach państwa polskiego, wraz z całym Dolnym Śląskiem.
Władzę administracyjną w mieście sprawowała rada miejska z burmistrzem na czele, do 1456 r. wybierana przez mieszczan. Od 1456 r. decydujący głos w rządzeniu miastem miał przedstawiciel księcia legnickiego. Ordynacja wyborcza z 1808 r. (w państwie pruskim) przywróciła samorząd miejski.
Na stan zachowania akt miejskich wpłynęły pożary miasta: w 1554, 1613 r. Zachowane ok. 220 dokumentów pergam. i 3 rękopisy w 1874 r. przekazano w depozyt do Staatsarchiv Breslau (Arch. Państw. we Wrocławiu); w czasie II wojny wszystkie zaginęły. Zachowane do dziś archiwalia miasta Złotoryi pochodzą z lat 1532-1945, ale sprzed XVIII w. pochodzi b. niewiele materiałów.
sygn. 1-318: sprawy dot. ogólnej administracji, 1629-1945; sygn. 319-680: gospodarka komunalna, budownictwo, XVII w. - 1945; sygn. 681-692: rolnictwo, 1800-1944; sygn. 693-1247: sprawy majątkowe miasta, sprawy gruntowe, 1532-1945; sygn. 1248-1282: sprawy kościelne i szkolne, 1826-1943; sygn. 1283-1301: sprawy bezpieczeństwa, 1576-1944; sygn. 1302-1311: sprawy handlu, przemysłu i rzemiosła. 1586-1940; sygn. 1312-1353: zarząd policyjny, 1906-1945; sygn. 1354-1359: aneks (poł. XVIII- poł. XIX w.) - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Sprawy dotyczące ogólnego nadzoru państwowego 6 1750-1934 0
2 Wybory, głosowanie 13 1858-1939 0
3 Statystyka 21 1898-1944 0
4 Sprawy wojskowe 9 1756-1937 0
5 Policja 45 1809-1945 0
6 Sprawy bezpieczeństwa 15 1576-1944 0
7 Sprawy sądowe, sądownictwo 9 1747-1933 0
8 Przywileje i przepisy miejskie 4 1629-1883 0
9 Sprawy organizacji samorządu i władz miejskich 35 1665-1944 0
10 Sprawy pracownicze i zatrudnienie 93 1741-1945 0
11 Sprawy obywatelstwa miejskiego 6 1850-1941 0
12 Szkolnictwo 12 1841-1945 0
13 Sprawy kościelne 20 1725-1936 0
14 Kultura 24 1817-1944 0
15 Uroczystości, obchody, jubileusze 17 1825-1944 0
16 Turystyka, wypoczynek, sport 13 1812-1939 0
17 Związki, organizacje, stowarzyszenia 18 1743-1943 0
18 Lecznictwo 3 1650-1944 0
19 Opieka społeczna 13 1763-1938 0
20 Handel 12 1755-1941 0
21 Rzemiosło i przemysł 11 1586-1940 0
22 Górnictwo 6 1853-1944 0
23 Rozwój urbanistyczny i przestrzenny, granice miasta 10 1810-1938 0
24 Budownictwo 63 1804-1944 0
25 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 170 1802-1944 0
26 Sprawy wodno-kanalizacyjne 119 1751-1943 0
27 Komunikacja 24 1865-1942 0
28 Łączność (poczta, telegraf) 4 1750-1934 0
29 Majątek gminy miejskiej 3 1855-1923 0
30 Sprawy gruntowe, użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż 262 1750-1944 0
31 Sprawy uwłaszczeniowe 3 1832-1849 0
32 Rolnictwo, hodowla, sadownictwo 25 1567-1944 0
33 Sprawy leśne 5 1810-1915 0
34 Zapisy, legaty, fundacje 172 1532-1938 0
35 Opłaty, podatki 27 1738-1939 0
36 Sprawy finansowe 46 1779-1943 0
37 Miejska Kasa Oszczędności 15 1853-1936 0
38 Aneks 6 1607-1947 0

Amount of archival material

1359

1359

0

16.02

16.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.