Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Margrabstwo Górnołużyckie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
- brak danych - 1454- 1884
Margrafschaft Oberlausitz 1454 - 1884
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
W wyniku wojen polsko-niemieckich w latach 1002-1018 Łużyce zostały przyłączone do Polski, ale już w 1031 r. utracono je na rzecz margrabiów Miśni. W 1076 r. król niemiecki nadał Wratysławowi II, królowi Czech. Pięć lat później nastąpił podział Łużyc na Górne, które otrzymał Wratysław II i Dolne, które otrzymał Henryk I, syn margrabiego Miśni. W 1254 r. obie części Łużyc przeszły pod panowanie brandenburskiej dynastii sakańskiej. Po jej wymarciu, część Łużyc Górnych opanował książę jaworski Henryk I (1319r.), a druga część uznała zwierzchnictwo czeskie. Ostatecznie całe Łużyce Górne w 1355 r. zostały wcielone do Korony Czeskiej. Łużyce Dolne od 1324 r. rządzone przez Wittelsbachów, w latach 1364-1368 znajdowały się pod panowaniem Bolka II świdnickiego, a po jego śmierci zostały włączone do Korony Czeskiej. Pod rządami czeskimi Łużyce pozostały do wojny trzydziestoletniej. W 1623 r., kiedy za pomoc udzieloną cesarzowi Ferdynandowi II, elektor saski Jan Jerzy I otrzymał Łużyce w zastaw, a w 1635 r. w lenno. Związek państwowy z Czechami został przerwany dopiero w 1815 r., kiedy to na kongresie wiedeńskim przyznano Łużyce Dolne i część Górnych Prusom, pozostawiając przy Saksonii resztę Łużyc Górnych z Żytawą (Zittau), Lubijem (Lobau), Budziszynem (Bautzen) i Kamieńcem (Kamenz).
Akta zbioru pozostałe po okresie czesko-austriackim zostały prawdopodobnie w 1623 r. przejęte przez władze saksońskie. Po kongresie wiedeńskim podzielono archiwalia między władze pruskie. Po przejęciu akt (dużą część strawił pożar w Legnicy w 1835 r.) przez Królewskie Śląskie Archiwum Państwowe, zostały one uporządkowane przez dra Drobnera w 1875 r. Podczas II wojny światowej zaginęły dokumenty zgromadzone w Rep.7.
1. Książę i jego stosunek do podległego mu margrabstwa /1454-1868/
Książęta sascy i ich sprawy, sprawy majątkowe, kupno, sprzedaż, zastawy majątków, opisy, inwentarze folwarków, urbarze,
dzierżawy, zadłużenia, procesy, sprawy graniczne, sprawy poddanych.
2. Stany /1622-1842/
Materiały dotyczące Związku Sześciu Miast, skargi przeciwko radzie miejskiej w Zgorzelcu i Żytawie, poddani wiejscy.
3. Zarządzanie /1584-1879/
Ogólne sprawy administracyjne, urzednicy, kancelaria.
4. Ustrój prawno-sądowniczy /1493-1867/
Organizacja sądownictwa.
5. Policja /1721/
Sprawa buntu czeladników w Zgorzelcu.
6. Skarbowość /1639-1819/
Pożyczka, ściąganie podatków.
7. Kultura rolna i statystyka gospodarcza /1650-1862/
Zestawienia dóbr lennych w poszczególnych powiatach margrabstwa, utworzenie kasy zapomogowej tkaczy, działalność związków
rolniczych.
8. Obyczaje, twórczość naukowa i artystyczna /1837-1848/
Czasopismo Görlitzer Fama.
9. Sprawy kościelne /1731-1884/
Opieka społeczna, koszty pogrzebowe, fundacje.
10. Aneks I /1574-1815/
Sprawy majątkowe, gospodarcze, procesowe.
11. Aneks II /1444-1591/
Księgi ławnicze.
Dzieje aktotwórcy i opis zespołu na karcie autorstwa dr Romana Stelmacha wykonany w 2008 r. Zespół uporządkował i opracował w 1976 r. i wstęp sporządził w 1977 r. mgr Władysław Fabjański.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
86/393/0/1/1 Traditions-Reces zwischen dem…Kais…Ferdinando 2. u. Kurfürsten…zu Sachsen geschehen zu Prag den 30. Mai Anno 1635 u. zu Görlitz publicirt worden wegen Abtrettung Ober u. Nieder Lausitz 1635 - 1635 0
86/393/0/1/2 Copi Marggraf Hanns Georgens zu Brandenburg andern Schreibens an Kurfürsten zu Sachsen 1620 - 1620 0
86/393/0/1/3 Traditio der Beiden Marggraftümer Ober und Nieder Lausitz an…Kurfürsten…zu Sachsen 1635 - 1638 0
86/393/0/1/4 Gebrechen zwischen Kurfürst Friedrichen zu Sachsen u. Girziken von Cunstadt zu Podibrad wie auch gewissen denen Herren von Schönburg wegen des Schlosses u. Herrschaft Hoyerswerda ad 1454-1517. Wilhelm Herr von Schönburg auf Hoyerswerda beuch dem Kurfürst 1454 - 1566 0
86/393/0/1/5 Hoyerswerdischer Erbkauf. Kauf so zwischen Titul dem Herrn v. Schönburg als vor kauftern u. Titul dem Herren von Promnitz als Kauftern wegen der Herrschaft Hoyerswerda ergangen 1571 1571 - 1571 0
86/393/0/1/6 Die von den Grafen von Promnitz an den von Kotliz kauftl. Uberlachn Herrsch. Hoyerswerda… 1615 - 1615 0
86/393/0/1/7 Convolut vorinen allerhand alte Sachen die Hiesige Herrschaft betr. Zu befinden. Die Sequestration die Herrschaft bei Zeiten…Seyfrid von Kittlitz. Punctation des Verkaufts der Herrschaft…von Kittlitz an…Rudolph von Ponickau… 1618 - 1618 0
86/393/0/1/8 Einteilung der Hoyerswerdischen 205000 Thl Kaufgelder wie solche bezahlet werden sollen u. was darauf abgeführet worden ist. 1651 - 1652 0
86/393/0/1/9 Herrschaft Hoyerswerda u. derer der zu erkaufen Gütere Bezahlung 1651 - 1678 0
86/393/0/1/10 Fascl. Die Uebernahme der Herrschaft Hoyerswerden im Jahre… 1637 - 1658 0
86/393/0/1/11 An betr. Verpfändung der Herrschaft Hoyerswerda an den Markgrafen Leopold Wilhelm von Baden. 1662 - 1662 0
86/393/0/1/12 Acta die Verpfandung Hoyerswerda wegen eines aufgenommenen Darlehns ingl. Einige Streitigkeiten zwischen denen Kurf. Sachs. U. denen Markgräfl. Badischen Bedienten zu gedachten Hoyerswerden betr. 1662 - 1664 0
86/393/0/1/13 Acta betr. Die zu Markgr. Badischen Zeiten von der Herrschaft abgekommenen Acker u. Wiesen. 1681 - 1682 0
86/393/0/1/14 Acta die Wiedereinlösung der Herrschaft Hoyerswerda u. den selben Tradition an…Kurprinz. Durchl. Sachsen betr. 1658 - 1669 0
86/393/0/1/15 Acta betr. Den Verkauf der Herrschaft Hoyerswerda an Wolf Dietrich von Beichlingen. Der Letzte Pachter bei der Herrschaft Hoyerswerda der Herr v. Knobelsdorff Hatt Jährl. Zur Kurf. Sachs Rent-Cammer an Pachtgelds bezahlen müssen. 1700 - 1705 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

305

197

0

4.51

4.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.