Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta majątku Kostrzyna, pow. Zgorzelec

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
- brak danych - 1719- 1858
Rittergut Trattlau Kreis Görlitz 1719 - 1858
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Majątek Kostrzyna był w poł. XVIII w. własnością rodziny von Uechtritz. Od lat 70-tych XVIII w. do początku XIX w. należał do rodziny Schönberg po czym przeszedł na własność rodziny von Götz. Zespół zachowany w stanie szczątkowym. 1. Nadania, kupno, sprzedaż majątku /1745-1858/
Kupno, sprzedaż, pożyczki, hipoteka.
2. Zarządzenia /1763-1839/
Zarządzenia władz (ciężary wojenne, ceny, rzemiosło, ruch ludności, wizytacje).
3. Prawa i obowiązki poddanych /1770-1829/
Ciężary poddanych, dostawy, korzystanie z pastwisk dworskich.
4. Sądownictwo, akta prasowe /1719-1826/
Dochodzenia, nagany i procesy przeciw poddanym.
5. Sprawy szkolne /1756-1845/
Zarządzenia, rachunki, fundacje, remonty, administrowanie.
6. Sprawy monetarne /1812/
Tabele redukcyjne.
Inwentarz sporządziła w 1960 r. Irena Bednarz. Notę sporządziła w 1961 r. Aniela Stojanowska.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
86/394/0/-/1 Klementienen von Götz Lehnbrief über ein Vierteil des Guts Trattlau und Reutnitz 1816 - 1816 0
86/394/0/-/2 Kauf Kontrakt 1770 - 1832 0
86/394/0/-/3 Akten betreff die preussischen Wiesen /kupno,sprzedaż, zamiana/ 1804 - 1858 0
86/394/0/-/4 Akten das von George Rothen losegegebene Bauer Guts und desselben anderweitigen offentlichen Verkauf betreff 1774 - 1774 0
86/394/0/-/5 Zaciąganie pożyczek, wpisy na hipotekę 1745 - 1753 0
86/394/0/-/6 Zarządzanie w sprawach ciężarów wojennych, cen rynkowych, rzemiosła, przebywania osób obcych, dezerterów itp. 1763 - 1815 0
86/394/0/-/7 General Verordnung 1822 - 1827 0
86/394/0/-/8 Acta publica die Folge allerhöchst ergangener General Verordnungen gehaltenen allgemeinen Nacht und Landes Visitationen betreff 1823 - 1824 0
86/394/0/-/9 Akten aller ad Statum publiceum gehörigen Sachen von Trattlau und Reutnitz 1830 - 1839 0
86/394/0/-/10 Ciężary poddanych na rzecz dominiów 1808 - 1829 0
86/394/0/-/11 Lieferungs und Beitrags Rechnung mit den neu erbauten Gärtnern und Häusler zu Trattlau und Reutnitz gehalten worden 1778 - 1780 0
86/394/0/-/12 Depositionen Rechnung welche noch der beendigten Sequestration des losgegeben Georg Rothilschen Bauer Guts zu Reutnitz geführen worden 1774 - 1774 0
86/394/0/-/13 Prawo poddanych do korzystania z pastwisk należących do dominium 1770 - 1787 0
86/394/0/-/14 Gerichts Protokoll zu Trattlau varia acta 1805 - 1824 0
86/394/0/-/15 Akten des currenten Rügen Protokoll und die erteilten Decisa betreff 1805 - 1824 0
1 2 3

Amount of archival material

39

0

0

0.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.