Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta majątku Einsiedelów w Rybarzowicach, powiat zgorzelecki

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
- brak danych - 1530- 1931
- brak danych - 1530 - 1931
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ród Einsiedlów wywodzi się prawdopodobnie z Czech, ale pierwszy jego reprezentant poświadczony historycznie, nazwiskiem Guntheras de Einsedelen występuje w dokumencie z 1299 r. jako rycerz z położonego w Saksonii Schopau. W ciągu wieków ród Einsiedlów rozrastał się coraz bardziej, wiążąc się zarazem z dworem księcia, a następnie króla saskiego. Z biegiem czasu wytworzyło się kilka linii rodu. Linia rybarzowicko-zawidowska pozostawała w bliskich stosunkach z dworem króla Saksonii, piastując tam liczne urzędy i godności. W 1745 jeden z Einsiedlów Johann Georg Friedrich uzyskał tytuł hrabiowski. W skład dóbr Einsiedlów, których akta znajdują się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, wchodziły następujące majątki: Zawidów, Rybarzowice, Opolno Zdrój, Markowice, Strzegomice, Wigancice Żytawskie oraz Wioska. Majątki te były pierwotnie własnością hrabiów von Nostitzów i dopiero pod koniec XVII w. zakupili je von Einsiedlowie. Detlev Heinrich von Einsiedel utworzył z nich w 1745 r. tzw. majorat zawidowski (Fiedelkommiss).W XIX w dołączono do majoratu kolejne dobra: Biedrzychowice Górne, Ołdrzychów, Białopole, Nadrzecze oraz Gierałtów. Siedziba administracji majątku znajdowała się ostatecznie obok pałacu w Rybarzowicach, a na jej czele stał początkowo kanclerz, a później dyrektor, który sprawował nadzór nad rachunkowością, podatkami, w razie potrzeby zastępował właściciela, przekazywał polecenia dla dzierżawców i rady miasteczka Zawidowa, dbał o zachowanie i przestrzeganie zarządzeń wydanych przez właściciela. Poszczególnymi majątkami kierowali zarządcy, których wyznaczał dyrektor. Do ich zadań należało pobieranie opłat za dzierżawę, prowadzenie rachunków podległego im majątku i przekazywanie sprawozdań finansowych inspektorowi finansowemu. Władzę sądową dla poddanych sprawowały sady złożone z sędziego, przysięgłych i ławników znajdujące się prawie w każdej wsi. Sędziego wybierał dyrektor dóbr. Dla szlachty istniał osobny sąd w Zgorzelcu 1. Akta dot. archiwum i biblioteki. /1768-1890/
Repertoria i inwentarze akt i dokumentów, korespondencja, katalogi biblioteczne.
2. Akta osobowe i rodzinne. /1538-1927/
Materiały genealogiczne i heraldyczne, testamenty, spadki, korespondencja.
3. Akta dot. tytułów prawnych. /1558-1931/
Inwentarze majątkowe, spadki, dziedziczenie, fideikomis, sprawy procesowe, sprawy lenne, sprawy gruntowe, kupno i sprzedaż
majatków.
4. Sprawy nawodnienia i melioracji. /1770-1896/
Sprawy drenarskie, budownictwo wodne.
5. Sprawy administracyjno-gospodarcze /1600-1912/
Rozporządzenia, sprawy kancelarii, sprawy sądu patrymonialnego, służba folwarczna, zarządzanie majątkiem, sprawy leśne,
rybołóstwo, gorzelnictwo, handel, górnictwo, hutnictwo miedzi, rachunki, podatki, cła.
6. Sprawy poddanych /1530-1900/
Urbarze, regalia, obowiązki poddanych, sprawy procesowe, skargi, recesy uwłaszczeniowe.
7. Sprawy budownictwa /1704-1910/
Budownictwo na rzecz dominium, budowa zamku, budownictwo wiejskie, rachunki.
8. Klęski elementarne, wypadki etc. /1631-1922/
Szkody wyrzadzone przez naturę, ubezpieczenia, wypadki.
9. Komunikacja /1675-1908/
Budowa i utrzymanie dróg, mostów, koleje, poczta.
10. Sądownictwo /1565-1904/
Spory i procesy.
11. Fundacje, kościoły, szkoły /1555-1910/
Zapisy na rzecz kościoła i szkół, sprawy biednych, sprawy personelu kościelnego i szkolnego, remonty i budowy obiektów
kościelnych i szkolnych, uroczystości, rachunki, procesy, majątek kościelny i szkolny, sprawy organizacyjne.
12. Akta dotyczace miasta Zawidowa /1562-1896/
Przywileje miejskie, statuty, budowa obiektów miejskich, szpital, sprawy rzemiosła, bractwo kurkowe, procesy, sprawy finansowe.
13. Sprawy wojskowe /1730-1912/
Zarządzenia, kwaterunki, długi wojenne, manewry.
14. Sprawy policyjne /1856-1909/
Nadzór policyjny.
15. Przedstawicielstwo terytorialne /1701-1896/
Sprawozdania z sejmiku, przedstawicielstwo państwa stanowego Zawidów w Landtagu, wybory gminne.
16. Dokumenty /1612-1827/
Nadania lenne i własnościowe.
17. Aneks /1630-1843/
Dzieje aktotwórcy i zawartość zaspołu autorstwa dr Romana Stelmacha z Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Numery wrocławskie nabytków im ubytków: a) nabytki 50/1947; 4476/2010; b) ubytki 439/2011.

Amount of archival material

3025

3025

0

30.50

30.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.