Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Bogatyni

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
- brak danych - [1607 - 1878] 1879 - 1945
Amtsgericht Reichenau 1607 - 1878
1878 - 1945
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sądy obwodowe ("Amtsgericht") utworzono w państwie pruskim w 1879 r. w miejsce sądów miejskich, dworskich i innych. Posiadały one charakter sądów pierwszej instancji. Załatwiały sprawy z zakresu orzecznictwa karnego i cywilnego, prowadziły rejestry zrzeszeń i przedsiębiorstw oraz wszelkie sprawy gruntowe, a więc ich sprzedaż, kupno, dzierżawę oraz rejestr gruntów; ponadto prowadziły sprawy spadkowe (testamenty). Sąd działał do maja 1945 r. 1. Akta generalia, 1879-1880, sygn. 1
2. Rejestry nazwisk spraw procesowych, 1898-1918, sygn. 2-4
3. Akta procesowe, 1736-1939, sygn. 5-61
4. Akta różne, 1607-1853, sygn. 62-84
5. Sprawy testamentów i spadków, 1760-1945, sygn. 85-324, 2122-2124
6. Sprawy opiekuństwa, 1789-1911, 325-414
7. Sprawy różne, 1819-1925, sygn. 415-421
8. Księgi gruntowe, 1771-1945, sygn. 422-508
9. Akta gruntowe i hipoteczne, 1838-1945, sygn. 509-1996
10. General Hypoteken Protokoll, 1851-1864, sygn. 1997-2007
11. Protokoły kupna, 1851-1856, sygn. 2004-2007
12. Księgi kupna, 1852-1856, sygn. 2008
13. Protokoły, 1850-1856, sygn. 2009
14. Podział i zamiana majątków ziemskich, 1841-1933, sygn. 2010-2080
15. Akta organizacyjne, 1818-1935, sygn. 2081-2102
16. Sprawy opiekuńcze i spadkowe, 1834-1859, sygn. 2103-2105
17. Rejestry handlowe, 1862-1934, sygn. 2106-2112
18. Rejestry stowarzyszeń, 1915-1932, sygn. 2113
19. Zarząd przymusowy i ubezpieczenia, 1849-1937, sygn. 2114-2121
Zaepół znajdował się w ewidencji Archiwum Państwowego we Wrocławiu gdzie nosił nr 267 (karta nr 82/267-II) i Archiwum Państwowego we Wrocłąwiu Oddział w Jeleniej Górze gdzie nosił nr 520 (karta 83/520).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
86/396/0/-/1 General Akten des Königl. Amtsanwalts zu Reichenau 1879 - 1880 0
86/396/0/-/2 Namens Verzeichnis zum Prozess Register 1898 - 1936 0
86/396/0/-/3 Namens Verzeichnis zum Prozess Register 1898 - 1928 0
86/396/0/-/4 Namens Verzeichnis zum Prozess Register 1900 - 1918 0
86/396/0/-/5 Eingeleitete Subhastation der Johannen Rosinen verehel. Apelt geb. Leupold (daselbst zugehönigen Hauses Retreffend) 1838 - 1839 0
86/396/0/-/6 Johann Gottfried Leucisents im Reichenau antgegen Christian Brüchnern pcto streitigen Eigenthums … 1779 - 1785 0
86/396/0/-/7 Christian Brüchners in Reichenau .... entgegen Johann Gottfried Leucicerten... pcto des streitigen Besitzes und Eigenthums eines Wiese .... 1785 - 1796 0
86/396/0/-/8 Gottfried Posselt... gegen Johann Georg Brüchnern 1841 - 1846 0
86/396/0/-/9 Carl Gottlieb Hauspach ... gegen Johann Gottlieb Donath ... die Abtretung einer Wiesen und Aercerparcelle betr. 1843 - 1849 0
86/396/0/-/10 Christian Traugott Erbe ... gegen Carl Gottlob Ebgemann 1840 - 1844 0
86/396/0/-/11 Acta publ. die über die Verpachtung der Unmündigen Juliane Rahel Beercer zu Reibersdorf gehörigen dasigen Grundstucke zwischen deren Vormund ...und deren Mutter… 1842 - 1843 0
86/396/0/-/12 Johann Franz Reidel in Reichenau... wider Carl Gottlieb Friedrich daselbst wegen gewährung verprochener Entschädigung 1868 - 1870 0
86/396/0/-/13 Skarga J.F Riedel'a przeciwko K.G. Friedrich 1865 - 1866 0
86/396/0/-/14 Die Erörterung über die Zulässigkeit der von Karl Gottlieb Schwede... zu Reichenau beantzagten abtrennung eines Stücre Arnals aus seinem .... Gärtchen und überlassung dieses ... Nachbarn Johann Gottfried Gäbler… 1841 - 1851 0
86/396/0/-/15 Acta Publica die von Gottfried Hofmann, Häusler in Mittel Weigsdorf gesuchte Wiederaufhebung der für seinen taubstummen Sohn im Jahr 1816 verlabsedesten Ehestiftung betr. 1828 - 1832 0
1 2 3 4 ... 69 70 71 72 73 ... 139 140 141 142

Amount of archival material

2124

2116

0

23.90

23.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.