Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Bogatyni

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
- brak danych - [1607 - 1878] 1879 - 1945
Amtsgericht Reichenau 1607 - 1878
1878 - 1945
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sądy obwodowe ("Amtsgericht") utworzono w państwie pruskim w 1879 r. w miejsce sądów miejskich, dworskich i innych. Posiadały one charakter sądów pierwszej instancji. Załatwiały sprawy z zakresu orzecznictwa karnego i cywilnego, prowadziły rejestry zrzeszeń i przedsiębiorstw oraz wszelkie sprawy gruntowe, a więc ich sprzedaż, kupno, dzierżawę oraz rejestr gruntów; ponadto prowadziły sprawy spadkowe (testamenty). Sąd działał do maja 1945 r. 1. Akta generalia, 1879-1880, sygn. 1
2. Rejestry nazwisk spraw procesowych, 1898-1918, sygn. 2-4
3. Akta procesowe, 1736-1939, sygn. 5-61
4. Akta różne, 1607-1853, sygn. 62-84
5. Sprawy testamentów i spadków, 1760-1945, sygn. 85-324, 2122-2124
6. Sprawy opiekuństwa, 1789-1911, 325-414
7. Sprawy różne, 1819-1925, sygn. 415-421
8. Księgi gruntowe, 1771-1945, sygn. 422-508
9. Akta gruntowe i hipoteczne, 1838-1945, sygn. 509-1996
10. General Hypoteken Protokoll, 1851-1864, sygn. 1997-2007
11. Protokoły kupna, 1851-1856, sygn. 2004-2007
12. Księgi kupna, 1852-1856, sygn. 2008
13. Protokoły, 1850-1856, sygn. 2009
14. Podział i zamiana majątków ziemskich, 1841-1933, sygn. 2010-2080
15. Akta organizacyjne, 1818-1935, sygn. 2081-2102
16. Sprawy opiekuńcze i spadkowe, 1834-1859, sygn. 2103-2105
17. Rejestry handlowe, 1862-1934, sygn. 2106-2112
18. Rejestry stowarzyszeń, 1915-1932, sygn. 2113
19. Zarząd przymusowy i ubezpieczenia, 1849-1937, sygn. 2114-2121
Zaepół znajdował się w ewidencji Archiwum Państwowego we Wrocławiu gdzie nosił nr 267 (karta nr 82/267-II) i Archiwum Państwowego we Wrocłąwiu Oddział w Jeleniej Górze gdzie nosił nr 520 (karta 83/520).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
86/396/0/-/2038 Ablösung der auf verschiedenen Grundstücken in Türchau haftenden an das dasige Pfarramt abzuführenden Geld und Naturalleistungen 1851 - 1857 0
86/396/0/-/2039 Ablösung der auf verschiedenen Grundstücken in Türchau haftenden an das dasige Schulamt abzuführenden Naturalleistungen 1852 - 1855 0
86/396/0/-/2019 Ablösung der von der Grundstücksbesitzern Lichtenberg an das Pfarr und Schullehn zu Reichenau zu entrichtenden Geld und … 1853 - 1855 0
86/396/0/-/2011 Ablösung der von mehreren Grundstücksbesitzern zu Lichtenberg an die… Zittau zu entrichtenden haaren Geldgefälle abgeschlossenen Rezessenthaltend.1856 1856 - 1856 0
86/396/0/-/2012 Ablösung der von mehreren Grundstücksbesitzern zu Markersdorf an die Standesherrschaft Reibersdorf alljährlich zu entrichtenden Befälle… 1852 - 1856 0
86/396/0/-/2013 Ablösung der von mehreren Grundstücksbesitzern zu Markersdorf an die Standesherrschaft Reibersdorf alljährlich zu entrichtenden Befälle… 1862 - 1864 0
86/396/0/-/2040 Ablösungen von Türchau 1854 - 1855 0
86/396/0/-/2026 Abtrennung der Parzelle an 224 von Bauergute Folio 20 des Grundbuchs für Reichenau Z.A. 1867 - 1869 0
86/396/0/-/2057 Abtrennung der Parzelle m. 113 des Flurbuchs vom Grundstücke Fol.68 für Türchau und Veräusserung daselben an Johann Gottlob Brüchner 1872 - 1875 0
86/396/0/-/2055 Abtrennung der Parzelle m. 123 des Flurbuchs vom Grundstücke Fol. 77 des Grundbuchs für Türchau 1866 - 1866 0
86/396/0/-/2054 Abtrennung der Parzelle m. 228 des Flurbuches vom Gemeinde Grundstücke Fol. 221 des Grundbuchs für Türchau 1866 - 1866 0
86/396/0/-/2056 Abtrennung der Parzelle m. 228 des Flurbuchs vom Gemeinde Grundstücke Fol. 221 des Grund und Hypothekenbuchs für Türchau 1867 - 1881 0
86/396/0/-/2064 Abtrennung der Parzelle m. 687 des Flurbuchs für Wald und Veräusserung an 9 Appelt daselbst. 1866 - 1878 0
86/396/0/-/2065 Abtrennung der Parzelle m. 726 des Flurbuchs für Wald und Grundbuchs Fol. 50 der dasigen Grund und Hypotheken Buchs 1868 - 1870 0
86/396/0/-/2059 Abtrennung der Parzelle m. 765 und 640 des Flurbuchs für Türchau und Veräusserung an J.G. Schmidt und E.W. Linke beiderseits in Türchau 1877 - 1878 0
1 2 3 4 ... 69 70 71 72 73 ... 139 140 141 142

Amount of archival material

2124

2116

0

23.90

23.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.