Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Górniczo -Hutnicze Towarzystwo Akcyjne BUHAG we Wrocławiu

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
- brak danych - 1934 - 1945
Berg und Hütten Aktiengesellschaft BUHAG, Breslau 1934 - 1945
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł wydobywczy niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - Dokumentacja geologiczna i kartograficzna. Zespół w został przyjęty do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy pod nawą Zakłady Górnicze "KONRAD" w Iwinach, 1934 - 1945, nr zesp. 971.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
86/405/0/-/1 Plan sytuacyjny. Zbrojenie szybu Konrad I. Lageplan der Wetter - Schachtes Gröditz maßstab 1: 250 1938 - 1938 0
86/405/0/-/2 Plan wierceń w Niecce Grodzieckiej w skali 1: 25 000. Bohrplan fur die Gröditzer Mulde. Maßstab 1: 25 000 1937 - 1938 0
86/405/0/-/3 Badania geologiczne w Niecce Grodzieckiej. Skala 1: 25 000. Profile wierceń w Nicce Grodzieckiej. Geologie und Untersuchungsarbeiten in der Gröditzer Mulde. Maßstab 1: 25 000. Querprofile durch die Bohrungen in der Gröditzer Mulde 1938 - 1939 0
86/405/0/-/4 Dokumentacja: mapy, przekroje, diagramy 1938 - 1944 0
86/405/0/-/5 Zestawienie dopływów wód kopalni Lubichów. Erfahrungsbericht über das Abteufen des Mühlbergschachtes Zeitlicher Ablauf siehe Anlage 1 und 2 1945 - 1945 0
86/405/0/-/6 Dokumentacja - opisy awarii wodnych 1938 - 1944 0
86/405/0/-/7 Plany wierceń 1943 - 1945 0
86/405/0/-/8 Współrzędne pół górniczych w Niecce Grodzieckiej 1943 - 1945 0
86/405/0/-/9 Opracowania hydrogeologiczne 1943 - 1945 0
86/405/0/-/10 Mapy archiwalne 1939 - 1964 0
86/405/0/-/11 Mapy robocze w skali 1: 25 000 1943 - 1945 0
86/405/0/-/12 Profile geologiczne i profile zbiorcze szybów 1943 - 1945 0
86/405/0/-/13 Analizy chemiczne Niecki Grodzieckiej 1943 - 1945 0
86/405/0/-/14 Profile otworów brzeżnych w Warcie Bolesławieckiej 1943 - 1945 0
86/405/0/-/15 Niecka Grodziecka opracowania górnicze + tłumaczenie 1938 - 1938 0
1 2 3

Amount of archival material

32

0

0

0.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.