Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urzad Stanu Cywilnego w Biedrzychowicach

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
- brak danych - 1874 - 1936
Standesamt Friedersdorf 1874 - 1936
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz kartkowy roboczy Yes - brak danych -
Urzędy Stanu Cywilnego zostały powołane w Prusach dnia października 1874r. Na mocy ustawy Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung, która została rozciągnięta na całą Rzeszę 6 lutego 1875r. przez Rechgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die form der Eheschließung. Nowa ustawa obowiązująca w całej Rzeszy weszła w życie 1 stycznia 1876r. Fakty stanu cywilnego rejestrowano w trzech seriach: księgi urodzeń, małżeństw i zgonów oraz w postaci rejesrtu głównego tzw Hauptregister i kopii Nebenregister. Państwo zostało podzielone na okręgo stanu cywilnego obejmujące jedną lub więcej gmin ( jeden urząd stanu cywilnego powinien obsługiwać co najmniej 1500 mieszkańców). Urzędnikamim stanu cywilnego byli wójtowie lub burmistrzowie, a od 1 lipca 1883r. Nadzór nad nimi sprawowali starostowie lub prezydenci rejencji. W przypadku USC Bierdrzychowice był to odpowiednio Starosta Lubański i Prezydent Rejencji Legnickiej. Ustwa 3 listopada 1937r Personenstandsgesetz zmieniła formę prowadzenia zapisów stanu cywilnego wprowadaając w miejsce 3 ksiąg jedną o nazwie Familienbuch, w której rejestrowano wszystkie czynności. Taki stan rzeczy zachował się do 1945r.
Urząd Stanu Cywilnego w Biedrzychowicach rejestrował fakty stanu cywilnego z następujących miejscowości:
1. Biedrzychowice (Friedersdorf)
2. Kałuzna (Steinbach)
3. Karłowice (Neuwarnsdorf
4. Nowa Świdnica (Neu Schweidnitz)
5. Zamczysko (Niederberg)
6. Zapusta (Volkersdorf)
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. - brak danych -

Amount of archival material

168

0

0

2.08

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.