Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Szkolny w Krasnymstawie

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1915-1943]1944-1950[1952]
- brak danych - 1915 - 1943
1944 - 1950
1951 - 1952
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - - polski
inwentarz książkowy Yes 557 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 8 j.a.
Szkolnego Zamojskiego. Rozporządzeniem Ministra W.R. i O.P. z dnia 31 grudnia 1938 r. o zmianie podziału okręgów szkolnych na obwody szkolne utworzony został Obwód Szkolny Krasnostawski obejmujący powiat krasnostawski z siedzibą inspektora w Krasnymstawie. 25 II 1939 r. inspektorem szkolnym obwodu krasnostawskiego mianowany został Władysław Łyszczarz i funkcję tą pełnił do grudnia 1940 roku. Obowiązki instruktora oświaty pozaszkolnej w powiecie zamojskim i krasnostawskim pełnił Józef Szewczyk. Biuro inspektoratu mieściło się w gmachu Wydziału Powiatowego przy ul. Pierackiego 1. Do końca grudnia 1940 roku pisma inspektoratu pisane były po polsku. W 1941 roku utworzono przy Starostwie Urząd Szkolny z radcą szkolnym (kreisschulratem) Renikarem na czele. W 1942 roku biuro urzędu szkolnego przeniesiono do pomieszczeń przy Rynku 6 na I piętrze. W okresie okupacji w Krasnymstawie istniał Szulinspektor für ukrainische Schulen. Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej Manifest PKWN postawił jako jedno z najpilniejszych zadań odbudowę szkolnictwa i zapewnienie bezpłatnego nauczania na wszystkich szczeblach. W myśl tego cały kraj objęty został siecią administracji szkolnej tj. zorganizowano 11 kuratoriów, na poziomie powiatowym inspektoraty szkolne. Działały one do marca 1950 roku, kiedy to inspektoraty przekształcone zostały w Wydziały Oświaty i Kultury przy PRN, na podstawie ustawy o jednolitych organach władzy państwowej. Od 1924-1925 inspektorem w Krasnymstawie był Stangenberg, w 1929 Wł. Ruszel, 1930-1931 Jan Lachcik, 1932 Stefan Wojciechowski, 1933 Franciszek Świgost, 1939 Władysław Łyszczarz, 1947 Gałuszka.[na podstawie wstępu do inwentarza] Akta ogólne: normatywne, budowy szkół, organizacji szkół, oświata pozaszkolna, nauczyciele, sprawozdania z wizytacji, statystyka, uczniowie 1925-1939 39 j.a.,1939-1944 19 j.a.,1944-1950 115 j.a.; Akta szkół i przedszkoli 1919-1951 235 j.a.; Akta personalne nauczycieli 1915-1950 149 j.a - brak danych -

Amount of archival material

565

557

0

5.78

5.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.