Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1960-1964]1965-1980
- brak danych - 1960 - 1964
1965 - 1980
Liceum Zawodowe Nr 1 w Zamościu; Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Zamościu; Technikum Mechaniczne w Zamościu; Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zamościu tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zespół Szkół Zawodowych w Zamościu został utworzony z połączenia w 1965 roku z Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, od 1972 roku pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. Siedziba szkoły mieściła się przy ul. Szczebrzeskiej (H. Sawickiej). Protokóły Rady Pedagogicznej, Rady Pedagogicznej Internatu 1964-1980 sygn. 1-20, Protokóły Narad Kierownictwa, zebrań, Komisji Przedmiotowych 1969-1980 sygn.21-27, Protokóły Komitetu Rodzicielskiego 1955-1972 sygn. 28-29, Zarządzenia władz nadrzędnych, Dyrektora 1965-1980 sygn.30-41, Organizacja szkoły 1966-1980 sygn.42-45, Długofalowe plany pracy, plany pracy szkoły 1965-1980 sygn. 46-64, Protokóły zdawczo-odbiorcze szkoły 1968-1980 sygn. 65-67, Sprawozdania ogólne i statystyczne 1965-1980 sygn. 68-81, Rozpatrywanie skarg i wniosków 1977-1980 sygn. 82, Wycinki prasowe, wywiady, informacje dla prasy 1977-1980 sygn. 83-84, Rzeczowy wykaz akt i instrukcja kancelaryjna 1973-1979 sygn.85-87, Protokóły kontroli, wizytacji, arkusze spostrzeżeń nauczycieli 1966-1980 sygn. 88-98, Zasady nagradzania i premiowania, rezerwa kadrowa 1978-1980 sygn. 99-100, Preliminarze, sprawozdania finasowe, bilans 1965-1979 sygn. 101-124, Rozbudowa szkoły 1973-1980 sygn. 125-126, Organizacja roku szkolnego 1965-1974 sygn. 127-130, Organizacja pracy w szkole, plany nauczania 1966-1980 sygn. 131-133, Wyniki nauczania, eksperymenty oświatowo-wychowawcze 1972-1980 sygn. 134-137, Dokumentacja klasy wiodącej 1967 sygn. 138, Analiza stanu organizacyjnego szkoły-ankieta 1968 sygn. 139, Działalność ideowo-wychowawcza organizacji młodzieżowych, czyny społeczne 1977-1980 sygn. 140-142, Technikum Mechaniczne 1960-1980 sygn.143-173, Technikum Mechaniczne dla Pracujących 1973-1976 sygn. 174-176, Liceum Zawodowe Nr 1 1973-1980 sygn. 177-184, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1963-1980 sygn. 185-199, Ewidencja uczniów 1965-1974 sygn. 200-203, Ognisko Nr 5 Związku Nauczycielstwa Polskiego 1969-1976 sygn. 204-207. - brak danych -

Amount of archival material

207

207

0

2.95

2.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.