^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polecam dokonanie wydatków ze środków ... Dz. ... Rozdz. ... § ... kwota zł. ... § ... kwota zł. ... § ... kwota zł. ... Do wypłaty zwrotu razem zł. ... Słownie zł. ... Po sprawdzeniu: - merytorycznym /data, podpis/ ... - formalno - rachunkowym /data, podpis/ ... - wstępnym przez Głównego Księgowego /data, podpis/ ... - wydatek ten zatwierdzam /data, podpis Dyrektora/ ...

Archiwum Państwowe w Zamościu
dokumentacja aktowa 63
- brak danych -
2014

2014 - 2014
polski
pieczątka prostokątna
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.