Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1990-2014
- brak danych - 1990 - 2014
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zamościu tak
instytucje nauki i oświaty - uczelnie wyższe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/1312/0/2/67 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia ... 19... r. 2014 0
88/1312/0/2/66 Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia ... 19... r. 2014 0
88/1312/0/2/65 Stwierdzono do wypłaty ze środków ... Część ... dział ... rozdz. ... § ... zł ... § ... zł ... § ... zł ... § ... zł ... Razem zł ... Potrącenie zł ... ,, zł ... Do wypłaty-zwrotu zł ... słownie zł ... Główny Księgowy ... Dyrektor ... 2014 0
88/1312/0/2/64 Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu BIBLIOTEKA 2014 0
88/1312/0/2/63 Polecam dokonanie wydatków ze środków ... Dz. ... Rozdz. ... § ... kwota zł. ... § ... kwota zł. ... § ... kwota zł. ... Do wypłaty zwrotu razem zł. ... Słownie zł. ... Po sprawdzeniu: - merytorycznym /data, podpis/ ... - formalno - rachunkowym /data, podpis/ ... - wstępnym przez Głównego Księgowego /data, podpis/ ... - wydatek ten zatwierdzam /data, podpis Dyrektora/ ... 2014 0
88/1312/0/2/62 W - n Suma M a 2014 0
88/1312/0/2/61 P-950022090-33000000 62-1-803-95101 2014 0
88/1312/0/2/60 Za zgodność z oryginałem 2014 0
88/1312/0/2/59 Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego ... w wysokości ... (słownie zł: ...) (data) ... (podpis pracownika) ... 2014 0
88/1312/0/2/58 Zamówienie zrealizowano w trybie ... art. ... ust. ... pkt ... ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 117 z 2004r.) data ... podpis ... 2014 0
88/1312/0/2/57 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5 Tel. 638 66 01, Fax 638 59 88 2014 0
88/1312/0/2/56 803 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH-ZAMOŚĆ NIP 922-139-10-44 REGON 950022090 2014 0
88/1312/0/2/55 Zespół Kolegiów Nauczycielskich w ZAMOŚCIU 2014 0
88/1312/0/2/54 NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5 tel. 84-638-66-01, fax 84-638-59-88 NIP 922-13-91-044, Regon-950022090 2014 0
88/1312/0/2/53 p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Aleksandra Detko 2014 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 21 22 23 24

Amount of archival material

346

0

0

3.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.