Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1990-2014
- brak danych - 1990 - 2014
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zamościu tak
instytucje nauki i oświaty - uczelnie wyższe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/1312/0/1/98 Obieg dokumentów – zasady 0
88/1312/0/1/10 Powoływanie zespołów – Regulamin egzaminu dyplomowego 0
88/1312/0/1/160 Przeglądy i kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Szkół Pedagogicznych i Zespole Kolegiów Nauczycielskich 1988-1999 0
88/1312/0/1/39 Akty normatywne ministra edukacji narodowej 1989-1991 0
88/1312/0/1/25 Statut Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zamościu 1990-1991 0
88/1312/0/1/186 Palny finansowe i sprawozdania z ich realizacji 1990-1992 0
88/1312/0/1/232 Dziennik słuchaczy specjalność język angielski, język francuski 1990-1993 0
88/1312/0/1/15 Posiedzenia specjalności zespołów 1990-1993 0
88/1312/0/1/169 Nabywanie, zbywanie nieruchomości na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zamościu – protokół przekazania majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy ul. Sinkiewicza 10 Zespołowi Szkół Pedagogicznych, następnie Zespołowi Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu 1990-1993 0
88/1312/0/1/26 Zakładanie i likwidacja zakładu kształcenia nauczycieli. Nadawanie i cofanie uprawnień. Przekształcenie 1990-1994 0
88/1312/0/1/200 Arkusze organizacyjne Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i KN 1990-1995 0
88/1312/0/1/223 Wyniki nauczania, wyniki egzaminów sprawdzających i poprawkowych 1990-1995 0
88/1312/0/1/52 Sprawozdania statystyczne 1990-1997 0
88/1312/0/1/74 Kronika 1990-2000 0
88/1312/0/1/101 Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 1990-2000 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 21 22 23 24

Amount of archival material

346

0

0

3.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.