Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1990-2014
- brak danych - 1990 - 2014
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zamościu tak
instytucje nauki i oświaty - uczelnie wyższe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/1312/0/1/146 Wewnątrzszkolny system oceniania 2008-2009 0
88/1312/0/1/147 Wewnętrzny pomiar jakości pracy Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Ankiety, wyniki analizy 2008-2012 0
88/1312/0/1/148 Wewnętrzny pomiar jakości pracy – wyniki ankiet 2010 0
88/1312/0/1/149 Regulamin pracy, czas pracy 1999-2004,2010 0
88/1312/0/1/150 Zasady wynagradzania, nagradzania i premiowania. Regulamin podwyższania stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 1990-2002 0
88/1312/0/1/151 Zasady wynagradzania, nagradzania i premiowania 1997-2007 0
88/1312/0/1/152 Zasady wynagradzania, nagradzania i premiowania 2001-2009 0
88/1312/0/1/153 Wykazy etatów, plany rozmieszczania pracowników 2002 0
88/1312/0/1/154 Awansowanie pracowników – raport z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego T. Kotliński 2001 0
88/1312/0/1/155 Odznaczenia resortowe 2004-2010 0
88/1312/0/1/156 Plany i programy doskonalenia pracowników i ich realizacja 2001-2006 0
88/1312/0/1/157 Plany i programy doskonalenia pracowników i ich realizacja 2007-2012 0
88/1312/0/1/158 Analizy i oceny form szkoleniowych nauczycieli 2003 0
88/1312/0/1/159 Przepisy prawne dotyczące spraw socjalno-bytowych pracowników – Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1998-2013 0
88/1312/0/1/160 Przeglądy i kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Szkół Pedagogicznych i Zespole Kolegiów Nauczycielskich 1988-1999 0
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 21 22 23 24

Amount of archival material

346

0

0

3.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.