Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1990-2014
- brak danych - 1990 - 2014
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zamościu tak
instytucje nauki i oświaty - uczelnie wyższe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/1312/0/1/161 Kontrola sanitarna internatu Zespołu Kolegiów Nauczycielskich 1991-2005 0
88/1312/0/1/162 Przeglądy i kontrola stanu bezpieczeństwa w zakresie bhp i przeciwpożarowym Zespołu Kolegiów Nauczycielskich 1999-2012 0
88/1312/0/1/163 Przeglądy i kontrola stanu bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1999-2013 0
88/1312/0/1/164 Przeglądy i kontrola sanitarna w Zespole Kolegiów Nauczycielskich 2000-2010 0
88/1312/0/1/165 Analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 1999-2002 0
88/1312/0/1/166 Rejestr czynników szkodliwych 1999-2007 0
88/1312/0/1/167 Analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 2011-2013 0
88/1312/0/1/168 Analiza i ocena ryzyka zawodowego 2003-2012 0
88/1312/0/1/169 Nabywanie, zbywanie nieruchomości na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zamościu – protokół przekazania majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy ul. Sinkiewicza 10 Zespołowi Szkół Pedagogicznych, następnie Zespołowi Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu 1990-1993 0
88/1312/0/1/170 Ocena stanu technicznego, książka obiektu budowlanego – internat ul. Sienkiewicza 10 1991,1998 0
88/1312/0/1/171 Regulacja prawna nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Zamościu 1995-1997 0
88/1312/0/1/172 Nabywanie, zbywanie, zamiana nieruchomości, lokali, pomieszczeń na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zamościu 1991-1992,1998-1999,2001-2004,2006 0
88/1312/0/1/173 Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania Województwu Lubelskiemu mienia Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu – odpisy z ksiąg wieczystych 2000-2002,1998,2011 0
88/1312/0/1/174 Decyzje administracyjne dotyczące nieruchomości Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu – protokół graniczny – korespondencje dotyczące nieruchomości 1993-2011 0
88/1312/0/1/175 Nabywanie, zbywanie, zamiana nieruchomości na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zamościu 1999-2014 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 21 22 23 24

Amount of archival material

346

0

0

3.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.