Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1990-2014
- brak danych - 1990 - 2014
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zamościu tak
instytucje nauki i oświaty - uczelnie wyższe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/1312/0/1/16 Posiedzenia specjalności zespołów – protokoły z zebrań 1993-1996 0
88/1312/0/1/17 Posiedzenia specjalności zespołów – protokoły z zebrań 1997-2009 0
88/1312/0/1/18 Sprawozdania z działalności specjalności, zespołów 1992-2002 0
88/1312/0/1/19 Sprawozdania z działalności specjalności, zespołów 1996-2013 0
88/1312/0/1/20 Sprawozdania z działalności specjalności, zespołów – opisowa ocena działalności Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu 2003 0
88/1312/0/1/21 Sprawozdania z działalności specjalności, zespołów – sprawozdanie z działalności biblioteki Zespołu Kolegiów Nauczycielskich i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 2002-2014 0
88/1312/0/1/22 Plany i programy narad, zjazdów i konferencji. Projekt Kursu Doskonalenia Nauczycieli Małych Gmin w zakresie języków obcych „Rok 0” 2000 0
88/1312/0/1/23 Plany i programy szkolenia. Realizacja programu „Rok 0” 2000-2002 0
88/1312/0/1/24 Udział w naradach, zjazdach i konferencjach obcych, wystąpienia własne, szkolenie COFRAN 2005-2006 0
88/1312/0/1/25 Statut Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zamościu 1990-1991 0
88/1312/0/1/26 Zakładanie i likwidacja zakładu kształcenia nauczycieli. Nadawanie i cofanie uprawnień. Przekształcenie 1990-1994 0
88/1312/0/1/27 Zakładanie i likwidacja zakładu kształcenia nauczycieli. Przekształcenie. Likwidacja Zespołu Szkół Pedagogicznych 1992-1993 0
88/1312/0/1/28 Zakładanie i likwidacja i zakładu kształcenia nauczycieli 1993-1994 0
88/1312/0/1/29 Zakładanie i likwidacja zakładu kształcenia nauczycieli. Regulamin samorządu słuchaczy, regulamin kształcenia Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu 1997-1999 0
88/1312/0/1/30 Zakładanie i likwidacji zakładu kształcenia nauczycieli. Statut Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu 1998-1999 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 21 22 23 24

Amount of archival material

346

0

0

3.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.