Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1945-2018
- brak danych - 1945 - 2018
Samorządowe Gimnazjum Ogólnokształcące im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach; Samorządowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach; Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach; Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Tyszowcach; Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Tyszowcach; Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Tyszowcach; Liceum Zawodowe w Tyszowcach; Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/1320/0/1/16 Zarządzenie ministra oświaty z dnia 07.07.1951 roku (NR II SR - 4935/51) o przekształceniu Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Tyszowcach na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego 1951 0
88/1320/0/1/17 Protokół zdawczo-odbiorczy majątku i dokumentów Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach 1956 0
88/1320/0/1/18 Protokół zdawczo-odbiorczy majątku i dokumentów Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach 1967-1968,1976-1977 0
88/1320/0/1/19 Instrukcja wewnętrzna obiegu dokumentów księgowych Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach 1972 0
88/1320/0/1/20 Instrukcja wewnętrzna obiegu dowodów księgowych w jednostce budżetowej przy Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach 1974 0
88/1320/0/1/21 Plany dydaktyczno - obronne Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach 1970-1971 0
88/1320/0/1/22 Jednorazowa informacja o dożywianiu uczniów w stołówce przy szkole, świetlicy, półinternacie w miesiącu XI 1978 (Ośw - 23) 1978 0
88/1320/0/1/23 Sprawozdania statystyczne - stypendia dla uczniów Liceów Ogólnokształcących i szkół zawodowych w roku szkolnym 1979/1980 1980 0
88/1320/0/1/24 Sprawozdania jednostkowe z przeprowadzonego bilansu sprawności fizycznej uczniów w maju 1981 roku 1981 0
88/1320/0/1/25 Roczne sprawozdanie w zakresie stanu zatrudnienia nauczycieli pełnozatrudnionych w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym wg przedmiotów nauczania, poziomu kwalifikacji, płci i wieku w roku szkolnym 1983/1984 1983 0
88/1320/0/1/26 Sprawozdania roczne z wypadków uczniów (Ośw. 28,20) z lat 1982/1983 - 1984/1985, 1986/1987 1983-1987 0
88/1320/0/1/27 Sprawozdania jednostkowe z realizacji planu rozwoju krajoznawstwa i turystyki szkolnej za lata 1978, 1983-1984 1978,1984 0
88/1320/0/1/28 Sprawozdanie statystyczne z wypadków przy pracy (Z-19) za 1984 rok 1985 0
88/1320/0/1/29 Sprawozdanie z wychowania fizycznego, działalności szkolnych klubów sportowych, obiektów i urządzeń sportowych wg stanu w dniu 31.12.1984 roku 1985 0
88/1320/0/1/30 Roczne sprawozdanie z przyrostu bazy lokalowej w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym oraz opiece nad dzieckiem i młodzieżą z lat 1985, 1987 1986,1987 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

611

0

0

5.71

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.