Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1945-2018
- brak danych - 1945 - 2018
Samorządowe Gimnazjum Ogólnokształcące im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach; Samorządowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach; Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach; Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Tyszowcach; Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Tyszowcach; Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Tyszowcach; Liceum Zawodowe w Tyszowcach; Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/1320/0/1/46 Sprawozdanie z wizytacji szkoły w dniach 08-10.11.1951 roku „Stan przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, organizacja pracy dydaktyczno–wychowawczej, całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły” 1951 0
88/1320/0/1/47 Protokoły powizytacyjne: 1) Rady pedagogicznej, 2) Z. O. Z. 3) Konferencji z aktywem Z.M.P 1951 0
88/1320/0/1/48 Kontrole dydaktyczno-wychowawcze w szkole, sprawozdania z kontroli, zalecenia pokontrolne, protokół z posiedzenia powizytacyjnego 1954-1956 0
88/1320/0/1/49 Protokoły z kontroli finansowo-księgowych 1959, 1964-1970 0
88/1320/0/1/50 Sprawozdanie z wizytacji Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tyszowcach w dniach od 01.03 do 30.04.1976 roku "Ocena działalności szkoły w świetle realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych" 1976 0
88/1320/0/1/51 Protokół z kontroli problemowej Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzenia Sn-03X za I półrocze 1986 roku 1986 0
88/1320/0/1/52 Kontrole dydaktyczno-wychowawcze w szkole protokoły z kontroli, zalecenia pokontrolne i sprawozdania z ich wykonania 1957,1960,1962-1963,1965,1967,1974-1975,1970-1978,1980-1981,1987 0
88/1320/0/1/53 Arkusz organizacyjny Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach na lata 1979/1980 1979 0
88/1320/0/1/54 Arkusz organizacyjny Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach na rok szkolny 1980/1981 1980 0
88/1320/0/1/55 Arkusz organizacyjny Liceum ogólnokształcącego w Tyszowcach na rok szkolny 1981/1982 1981 0
88/1320/0/1/56 Arkusz organizacyjny Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach na rok szkolny 1982/1983 1982 0
88/1320/0/1/57 Arkusz organizacyjny Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach na rok szkolny 1983/1984 1983 0
88/1320/0/1/58 Arkusz organizacyjny Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach na rok szkolny 1984/1985 1984 0
88/1320/0/1/59 Arkusz organizacyjny Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach na rok szkolny 1985/1986 1985 0
88/1320/0/1/60 Arkusz organizacyjny Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach na rok szkolny 1986/1987 1986-1987 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

611

0

0

5.71

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.