Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1945-2018
- brak danych - 1945 - 2018
Samorządowe Gimnazjum Ogólnokształcące im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach; Samorządowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach; Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach; Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Tyszowcach; Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Tyszowcach; Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Tyszowcach; Liceum Zawodowe w Tyszowcach; Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/1320/0/1/76 Arkusz ocen klasy licealne rok szkolny 1952/1953 1952-1953 0
88/1320/0/1/77 Protokoły egzaminu dojrzałości, świadectwa dojrzałości - rok szkolny 1952/1953 1953 0
88/1320/0/1/78 Arkusze ocen, protokoły egzaminu dyplomowego na państwowych kursach nauczycielskich 1953 0
88/1320/0/1/79 Zbiór arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów klasy licealnej 1952-1954 0
88/1320/0/1/80 Protokoły egzaminu dojrzałości rok szkolny 1953/1954 1954 0
88/1320/0/1/81 Arkusze ocen Protokoły egzaminu dyplomowego na państwowych kursach nauczycielskich 1954 0
88/1320/0/1/82 Zbiór arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów klasy licealnej rok ukończenia 1954/1955 1952-1955 0
88/1320/0/1/83 Protokoły egzaminu dojrzałości, świadectwa dojrzałości rok szkolny 1954/1955 1955 0
88/1320/0/1/84 Księga ocen i protokoły maturalne rok ukończenia 1955/1956 1952-1956 0
88/1320/0/1/85 Protokoły egzaminu dojrzałości, świadectwa dojrzałości rok szkolny 1955/1956 1956 0
88/1320/0/1/86 Księga ocen i protokoły maturalne rok ukończenia 1956-1957 1952-1957 0
88/1320/0/1/87 Protokoły egzaminu dojrzałości, świadectwa dojrzałości rok szkolny 1956/1957 1957 0
88/1320/0/1/88 Księga ocen i protokoły maturalne za rok szkolny 1957/1958 1953-1958 0
88/1320/0/1/89 Protokoły egzaminu dojrzałości, świadectwa dojrzałości rok szkolny 1957/1958 1958 0
88/1320/0/1/90 Księga ocen i protokoły maturalne za rok szkolny 1958/1959 1954-1959 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

611

0

0

5.71

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.