Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1945-2018
- brak danych - 1945 - 2018
Samorządowe Gimnazjum Ogólnokształcące im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach; Samorządowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach; Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach; Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Tyszowcach; Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Tyszowcach; Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Tyszowcach; Liceum Zawodowe w Tyszowcach; Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/1320/0/1/91 Protokoły egzaminu dojrzałości, świadectwa dojrzałości rok szkolny 1958/1959 1959 0
88/1320/0/1/92 Księga ocen i protokoły maturalne za rok szkolny 1959/1960 1955-1960 0
88/1320/0/1/93 Protokoły egzaminu dojrzałości, świadectwa dojrzałości rok szkolny 1959/1960 1960 0
88/1320/0/1/94 Protokoły egzaminu dojrzałości, świadectwa dojrzałości rok szkolny 1960/1961 1961 0
88/1320/0/1/95 Księga ocen rok ukończenia 1960/1961, zbiór protokołów egzaminu dojrzałości 1957-1961 0
88/1320/0/1/96 Księga ocen rok ukończenia 1961/1962, zbiór protokołów egzaminu dojrzałości 1958-1962 0
88/1320/0/1/97 Zbiór arkuszy ocen rok ukończenia 1962/1963, zbiór protokołów egzaminu dojrzałości 1959-1963 0
88/1320/0/1/98 Zbiór arkuszy ocen rok ukończenia 1963/1964, zbiór protokołów egzaminu dojrzałości 1960-1964 0
88/1320/0/1/99 Zbiór arkuszy ocen rok ukończenia 1964/1965, zbiór protokołów egzaminu dojrzałości 1961-1965 0
88/1320/0/1/100 Zbiór arkuszy ocen rok ukończenia 1965/1966, zbiór protokołów egzaminu dojrzałości 1962-1966 0
88/1320/0/1/101 Zbiór arkuszy ocen rok ukończenia 1966/1967, zbiór protokołów egzaminu dojrzałości 1963-1967 0
88/1320/0/1/102 Zbiór arkuszy ocen rok ukończenia 1967/1968, zbiór protokołów egzaminu dojrzałości 1964-1968 0
88/1320/0/1/103 Zbiór arkuszy ocen rok ukończenia 1968/1969, zbiór protokołów egzaminu dojrzałości 1965-1969 0
88/1320/0/1/104 Zbiór arkuszy ocen rok ukończenia 1969/1970 1968-1970 0
88/1320/0/1/105 Zbiór arkuszy ocen rok ukończenia 1970/1971 1967-1971 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

611

0

0

5.71

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.