Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nr 2 w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1963-1971[1972]
- brak danych - 1963 - 1971
1972 - 1972
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - gospodarka komunalna polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nr 2 w Zamościu [dalej MPGK Nr 2] zostało utworzone na podstawie uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu [dalej PMRN] Nr 90/1962 z 3 grudnia 1962 r. w sprawie utworzenia w Zamościu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej nr 1 i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej nr 2. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 1 stycznia 1963 r. Podlegało bezpośrednio PMRN w Zamościu, nadzór resortowy pełniło Ministerstwo Gospodarki Komunalnej poprzez Wojewódzkie Zrzeszenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lublinie. MPGK Nr 2 w Zamościu zostało zarejestrowane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie Wydział Finansowy w Rejestrze przedsiębiorstw Dział B nr 357/63 w dniu 28 stycznia 1963 r. W Rejestrze podatkowym PMRN w Zamościu Wydział Finansowy jednostkę zarejestrowano 8 lutego 1963 r. pod nr 41. MPGK Nr 2 świadczyło usługi dla ludności i jednostek gospodarczych Zamościa poprzez własne jednostki organizacyjne: Zakład Zieleni Miejskiej, Zakład Produkcji Ogrodniczej, Zakład Targowisk, Pralnię Mechaniczną, Łaźnię, Hotel „Staromiejski”, Ogród Zoologiczny, Ośrodek wypoczynkowy „Zalew”, Zakład Pogrzebowy. Podstawą ekonomiki był pełny rozrachunek gospodarczy realizowany przez budżet PMRN w Zamościu. Kierownictwo jednostki tworzyli dyrektor, zastępca dyrektora ds. technicznych i główny księgowy, powoływani przez PMRN. Siedziba dyrekcji przedsiębiorstwa mieściła się z Zamościu przy ul. Radzieckiej w latach 1963-1965, następnie przy ul. Przyrynek 1 w latach 1966-1971, jednostki organizacyjne były rozlokowane na terenie miasta. MPGK Nr 2 w Zamościu zostało zlikwidowane 31 grudnia 1971 r., na podstawie uchwały PMRN w Zamościu nr 78/345/71 w sprawie organizacji przedsiębiorstw komunalnych Zamościa. Jednostki organizacyjne zlikwidowanego przedsiębiorstwa włączono do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu i Miejskiego Zarządu Dróg Mostów i Zieleni w Zamościu, Hotel Miejski przejęło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hoteli w Lublinie Protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Nr 2 w Zamościu [dalej MPGK Nr 2] 1963-964 sygn.1, Plany wieloletnie MPGK Nr 2 1964-1970 sygn. 2-4, Plany techniczno-ekonomiczne MPGK Nr 2 1963-1971 sygn.5-17, Plany finansowe MPGK Nr 2 1963-1970 sygn.18-28, Plany i materiały do planów funduszu płac i zadań gospodarczych MPGK Nr 2 1968-1971 sygn.29-39, Plany zadań rzeczowych i plany operatywne zakładów MPGK Nr 2 1962-1970 sygn.40-43, Plan inwestycji i remontów MPGK Nr 2 1964-1966 sygn.44, Analizy ekonomiczne MPGK Nr 2 1963-1970 sygn.45-48, Sprawozdania z działalności zakładów MPGK Nr 2 1969-1971 sygn.49-51, Sprawozdania statystyczne MPGK Nr 2 1963-1971 sygn.52-57, Protokoły kontroli MPGK Nr 2 1968 sygn.58-59, Protokoły rewizji finansowych MPGK Nr 2 sygn.60-61, Protokół z badania sprawozdania finansowego MPGK Nr 2 1965 sygn.62, Bilanse roczne MPGK Nr 2 1963-1971[1972] sygn.63-70, Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji Hotelu Miejskiego w Zamościu [hotel "Renesans"] 1971 sygn.71 - brak danych -

Amount of archival material

71

71

0

0.86

0.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.