Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Główna Opiekuńcza Polski Komitet Opiekuńczy w Krasnymstawie

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1940-1944
- brak danych - 1940 - 1944
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - dobroczynność i ochrona zdrowia polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W dniu 29.05.1940 r. został zatwierdzony przez Urząd Generalnego Gubernatora Statut Rady Głównej Opiekuńczej - instytucji pomocy dla ludności polskiej, Ukraińskiej Rady Głównej i Żydowskiej Samopomocy Społecznej oraz statut Naczelnej Rady Opiekuńczej, która koordynowała ich prace w dziedzinie dobrowolnej opieki społecznej. Siedzibą NRO i władz centralnych RGO i innych instytucji był Kraków i działalność ich podlegała kontroli Wydziału Administracyjnego w Urzędzie Gubernatora. Zgodnie z założeniami statutu powstałe organizacje opiekuńcze przejęły wszystkie dotychczasowe formy opieki społecznej, dobrowolna opieka społeczna została poddana nadzorowi władz okupacyjnych. Według statutu organizacje polskiej opieki społecznej dobrowolnej zostały zespolone w Radzie Głównej Opiekuńczej (RGO). Organizacja RGO była dwustopniowa już od końca 1940 r. Zarządowi Głównemu RGO w Krakowie podlegały bezpośrednio Miejskie i Powiatowe Rady Opiekuńcze i ich agendy terenowe- delegatury gminne. W siedzibie dystryktów jednak tj. w Krakowie, Warszawie, Lublinie i Radomiu Zarząd Główny miał swoich delegatów, których rola polegała na koordynowaniu pracy Zarządów Powiatowych i Miejskich właściwego dystryktu i pośredniczenia między nimi a Zarządem Głównym w trudniejszych sprawach. W okresie przejściowym natomiast działały Zarządy Okręgowe (od maja do końca 1940 r.). RGO powoływała w siedzibie Starosty Powiatowego Radę Opiekuńczą Powiatową, której zadaniem było wspieranie potrzebujących pomocy, szczególnie w wypadkach katastrof żywiołowych, niesienia pomocy uchodźcom, wysiedlonym do czasu objęcia przez nich nowych miejsc pracy, opieka nad dziećmi pozbawionymi rodziców lub opiekunów, wspieranie rodzin jeńców wojennych. Rada Opiekuńcza Powiatowa składała się z trzech członków narodowości polskiej. Powoływanie ich odbywało się za zgodą niemieckiego starosty powiatowego. ROP powoływała na terenie poszczególnych gmin delegatów gminnych. ROP w sierpniu 1941 r przemianowane zostały na polskie Komitety Opiekuńcze, które objęły swoim działaniem zadania Rad Powiatowych. ROP w Krasnymstawie ukonstytuowała się na posiedzeniu 20.09.1940 r. Pierwszym przewodniczącym wybrany został Piotr Bodak, zastępcą - Kazimierz Wójtowicz. Członkowie Rady- Tadeusz Fleszyński, burmistrz Henryk Radomyski i dr Eugeniusz Lickindorf. Istniejący od 1.09.1939 r. Komitet Pomocy Polskiej utworzony na skutek zarządzenia władz niemieckich postanowiono uznać za nieistniejący a jego agendy przejęła Powiatowa Rada Opiekuńcza.[na podstawie wstępu do inwentarza] Dział Ogólno-Administracyjny: normatywne, protokóły, sprawozdania 1940-1944 23 j.a.; Dział Finansowo-Gospodarczy: budżety, dzienniki główna 1940-1944 6 j.a.; Dział Opieki: przydziały, sprawozdania 1940-1944 11 j.a. wyłączono z akt Starostwa

Amount of archival material

40

40

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.