Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Rewizyjny Spółdzielni RP Oddział w Tomaszowie Lubelskim

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1930-1949
- brak danych - 1930 - 1949
- brak danych - tak
spółdzielczość - administracja spółdzielczości polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Tomaszowie Lubelskim posiadał siedzibę w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Zamojskiej 8. Statutowym celem Związku jako instytucji wyższej użyteczności było krzewienie spółdzielczości, a zwłaszcza inicjowanie, popieranie, rozpowszechnianie i doskonalenie pracy spółdzielni. Cele te realizowane były poprzez: współdziałanie przy zakładaniu spółdzielni, udzielanie spółdzielniom informacji, instrukcji, porad prawnych, przeprowadzanie rewizji i lustracji, prowadzenie pracy społeczno-wychowawczej, szkolenie i dokształcanie pracowników, inicjowanie szkolnictwa spółdzielczego, prowadzenie propagandy spółdzielczej przez własne czasopisma, prasę, prowadzenie statystyki i badań, planowanie w zakresie organizacji i gospodarczego rozwoju, utrzymywanie współpracy z instytucjami samorządu terytorialnego i gospodarczego, reprezentowanie spółdzielni, czuwanie nad zatrudnianiem i obsadą stanowisk, opracowywanie statutów, regulaminów i instrukcji, organizowanie kongresów, zjazdów i konferencji, udział w kongresach międzynarodowych. Jednostkami zwierzchnimi Oddziału był Zarząd Główny w Warszawie i Zarząd Okręgu Lubelskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni R.P. Władzami Oddziału Związku były: Oddziałowe Zgromadzenie Spółdzielni, Rada Oddziału, Kierownik Oddziału. Terenem działania Związku Rewizyjnego Spółdzielni R. P. Oddział w Tomaszowie Lubelskim był powiat tomaszowski z wyjątkiem gminy Kotlice oraz część powiatu lubaczowskiego (spółdzielnie należące do Okręgu Rzeszowskiego, nie otrzymujące wsparcia z Oddziału w Jarosławiu). Oddział w Tomaszowie Związku Rewizyjnego Spółdzielni R. P. zastąpił Związek Rewizyjny Spółdzielni w Generalnym Gubernatorstwie i rozpoczął powojenną działalność we wrześniu 1944 roku. Zakończył działalność w 1948 roku kiedy został włączony do Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Działu Rewizyjno-Instrukcyjnego Okręgowego Oddziału w Lublinie Zarządzenia władz zwierzchnich 1944-1949 14 j.a.; Plany sieci spółdzielni 1941-1948 4 j.a.; Protokoły rewizji gminnych spółdzielni SCH 1946-1948 4 j.a.; Sprawy spółdzielni spożywców 1930-1948 120 j.a. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/166/0/-/1 Portrety działaczy spółdzielczych: Mielczarski R., Rapacki M., Wojciechowski Stanisław, Stefczyk Fr. b.d. 0
88/166/0/-/2 Regulamin Zarządu Głównego Związku Rewizyjnego 1946 0
88/166/0/-/3 Komunikaty Centrali 1944 0
88/166/0/-/4 Biuletyn informacyjny 1945 0
88/166/0/-/5 Biuletyn informacyjny 1946 0
88/166/0/-/6 Biuletyn informacyjny 1947 0
88/166/0/-/7 Zarządzenia i korespondencja władz zwierzchnich 1945 0
88/166/0/-/8 Zarządzenia, okólniki i instrukcje władz zwierzchnich - regulaminy dla Spółdzielni Pracy 1945-1946 0
88/166/0/-/9 Korespondencja ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni R.P. Okręg Lubelski - regulamin Rady Oddziału. Instrukcja dla Kom. Społ. Wych. Rady Oddziału 1946-1947 0
88/166/0/-/10 Zarządzenia i komunikaty Centrali Związku Rewizyjnego 1947 0
88/166/0/-/11 Zarządzenia, okólniki - regulamin dla instruktorów organizacyjnych przy Oddziałach Związku Rewizyjnego 1947 0
88/166/0/-/12 Okólniki i zarządzenia w sprawach połączeniowych 1947-1948 0
88/166/0/-/13 Korespondencja za Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni R.P. Okręg Lubelski - Regulamin dla Rad Oddziałów Związku Rewizyjnego - Protokół z wizytacji Rejonu Lustracyjnego 1947-1948 0
88/166/0/-/14 Korespondencja z Centralą Rolniczą Spółdzielni S.Ch. Oddział Okręgowy w Lublinie Dział Rewizyjno-Instrukcyjny 1949 0
88/166/0/-/15 Plany sieci wytwórni przy spółdzielniach powszechnych (spożywców) 1941-1942 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

142

142

0

0.63

0.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.