Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Główna Opiekuńcza Polski Komitet Opiekuńczy w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1939]1940-1944[1945-1946]
- brak danych - 1939 - 1939
1940 - 1944
1945 - 1946
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - dobroczynność i ochrona zdrowia polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W dniu 29.05.1940 r. został zatwierdzony przez Urząd Generalnego Gubernatora dla zajętych polskich obszarów Statut Rady Głównej Opiekuńczej, która obok Ukraińskiej Rady Głównej i Żydowskiej Samopomocy Społecznej wchodziła w skład Naczelnej Rady Opiekuńczej dla zajętych polskich obszarów. Według statutu organizacje polskiej opieki społecznej dobrowolnej zostały zespolone w Radzie Głównej Opiekuńczej (RGO). Odnosiło się to również do Polskiego Czerwonego Krzyża w tym zakresie jego charytatywnej pracy, w jakim przyłączył się do obowiązkowej współpracy z RGO. Według statutu RGO tworzyło w siedzibie starosty powiatowego Radę Opiekuńczą Powiatową (ROP). Powołanie jej zależało od zgody starosty powiatowego. ROP nazwane w sierpniu 1941 r. Polskimi Komitetami Opiekuńczymi, obejmowały swoim zakresem zadania ciążące na RGO. PKO w Zamościu został powołany we wrześniu 1940 r. Do zadań PKO w Zamościu należało: prowadzenie imiennej ewidencji podopiecznych i rejestracja ich potrzeb, niesienie pomocy w granicach posiadanych środków, dożywianie dzieci szkolnych przez kuchnie ludowe, rozdawnictwo odzieży i przedmiotów niezbędnych do życia, udzielanie miesięcznych zapomóg, rozmieszczanie wysiedlonych, pobudzanie ofiarności zamożniejszych, staranie się o fundusze, rozdział dotacji pomiędzy delegaturami RGO, utrzymywanie kontaktu z władzami i interweniowanie w sprawach podopiecznych. Pierwszymi członkami Rady zostali mianowani przez RGO w Krakowie na wniosek Henryka ks. Woronieckiego i po zatwierdzeniu przez władze niemieckie: Kamila Kopcińska-pomoc gospodarcza i pomoc w pracy, Zygmunt Kiełczewski-rachunkowość, Tomasz Czernicki-pomoc w wyżywieniu, Stanisław Radkowski, dr. Stanisław Kulesza-sprawy zdrowia. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 18.09.1940 r. PKO w Zamościu obejmował swoją działalnością powiat zamojski, tomaszowski i część terenu woj. lwowskiego. Od września 1944 r. przybyły Delegatury gmin: Tereszpol, Radecznica, Zwierzyniec wcześniej należące do RGO w Biłgoraju, a ubyły wszystkie Delegatury powiatu tomaszowskiego, gdzie powstało odrębne PKO. Teren działalności PKO Zamość został podzielony na 28 Delegatur działających na terenie poszczególnych gmin.[na podstawie wstępu do inwentarza] Dział Ogólno-Administracyjny: normatywne, korespondencja, sprawozdania, osobowe 1940-1944[1945] 38 j.a.; Dział Finansowo-Gospodarczy: księgi rozliczeń, sprawozdania 1940-1944 14 j.a.; Dział Opieki: korespondencja z delegaturami gminnymi, sprawozdania, ewidencja wysiedlonych i podopiecznych [1939]1940-1944[1945-1946] 66 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

118

118

0

2.02

2.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.