Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1944]1945-1949
- brak danych - 1945 - 1949
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - dobroczynność i ochrona zdrowia polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Po zlikwidowaniu RGO Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Zamościu w styczniu 1945 r. utworzony został Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Zamościu. Kierownik Resortu Pracy Opieki Społecznej i Zdrowia w zarządzeniu z dnia 7.12.1944 r. konieczność zastąpienia R.G.O. inną instytucją opieki społecznej motywuje w następujący sposób: "Rada Główna Opiekuńcza i jej terenowe placówki pracowały dotychczas na podstawie narzuconego jej przez okupanta statutu i regulaminu, które krępowały organizację dobrowolnej opieki społecznej, nie pozwalając im rozwijać się w myśl potrzeb naszej ludności. W związku z wyzwoleniem części Polski stan ten był nie do utrzymania, wobec czego powstała instytucja pod nazwą Centralny Komitet Opieki Społecznej, która zgodnie z treścią niniejszego zarządzenia oraz zatwierdzonego statutu obejmuje agendy RGO, przyjmuje kontrolę nad wszystkimi organizacjami dobrowolnej opieki społecznej jak np. ochronki, sierocińce, domy dziecka, internaty młodzieżowe, domy inwalidów, domy starców, domy inwalidów wojskowych, towarzystwa dobroczynności, domy noclegowe, schroniska bezdomnych, patronat nad więźniami i ich rodzinami. Nadto ustali ścisłą współpracę z instytucjami opieki społecznej, utrzymywanymi przez Polski Czerwony Krzyż itp.". Zgodnie z tym zarządzeniem C.K.O.S. miał z dniem 15.12.1944 r. objąć agendy RGO, ale w Zamościu już w dniu 27.10.1944 r. mówiło się, że z dniem 1.11.1944 r. Polski Komitet Opiekuńczy przekształca się w Powiatowy Komitet Opieki Społecznej. Jednakże powstanie P.K.O.S. w Zamościu nastąpiło dopiero w styczniu 1945 r. W protokóle posiedzenia zarządu zawarte jest zadanie tej organizacji: "opiekę swą ma roztaczać PKOS nad sierocińcami, kuchniami i w ogóle nad wszelkimi przejawami życia charytatywnego" i zaznacza się, że"… praca nie śmie być filantropijna - musi być społeczna - nie łaska, ale obowiązek wykonania opieki". Faktycznie w samej pracy zmian nie było. Istniały dotacje państwowe (tylko większe i regularniej dostarczane), dobrowolne ofiary, dochody z imprez, zbieranie do puszek itp. Pojawiły się też nowe formy opieki jak: domy dziecka i domy starców. System pracy biurowej i w terenie również nie uległ zmianie. Odpowiednikami Delegatur stały się gminne Komitety Opieki Społecznej.[na podstawie wstępu do inwentarza] Dział Ogólno-Administracyjny: normatywne, protokóły zarządu, kontrola, osobowe, korespondencja 1944-1949 34 j.a.; Dział Gospodarczy: sprawy budżetowe 1944-1949 15 j.a.; Dział Opieki: wykazy podopiecznych, podania, pomoc zimowa, opieka zakładowa 1944-1949 39 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

85

85

0

1.34

1.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.