Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1960]1962-1975
- brak danych - 1960 - 1960
1962 - 1975
- brak danych - tak
administracja specjalna - statystyka polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 823 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 93 j.a.
Powiatowy Inspektorat Statystyczny (PIS) w Zamościu działał od 1962 r. na podstawie ustawy z dn. 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej (Dz. U. 1962 r. Nr 10 poz. 47). Ustawa ta znosiła wydziały statystyki prezydiów wojewódzkich, powiatowych i miejskich rad narodowych, a ich kompetencje przekazywała terenowym organom statystyki państwowej, podległym bezpośrednio prezesowi GUS w Warszawie. Organami tymi były odpowiednio: wojewódzkie urzędy oraz powiatowe i miejskie inspektoraty statystyczne. Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Zamościu przejął kompetencje wydziału statystyki PMRN. Obszarem działania PIS w Zamościu był powiat zamojski i miasto Zamość. Bezpośredni nadzór nad jego działalnością i organizacją sprawował Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie. PIS uległ likwidacji w wyniku wejścia ustawy z dn. 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. 1975 r. Nr 16 poz. 91). Powołany wówczas Wojewódzki Urząd Statystyczny w Zamościu przejął zakres działania powiatowych inspektoratów statystycznych z terenu województwa zamojskiego. Siedziba Powiatowego Inspektoratu Statystycznego w Zamościu - miasto Zamość (ul. Pereca 14, ul. Partyzantów 1, ul. Partyzantów 3), kierownikami byli kolejno: Tadeusz Owsiński, Krystyna Makary. Status prawny - administracja specjalna, statystyka. Do zakresu działania terenowych organów statystyki państwowej należało: udzielanie danych i informacji statystycznych urzędom, instytucjom państwowym, organizacjom politycznym i społecznym, opracowanie wydawnictw statystycznych, przeprowadzenie spisów powszechnych, koordynacja oraz nadzór nad organizacją prac sprawozdawczo-statystycznych, kontrola sprawozdawczości statystycznej pod kątem legalności, terminowości, rzetelności i prawidłowości, prowadzenie szkoleń, sporządzanie informacji o wykonaniu planu gospodarczego w powiecie, o sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ogłaszanie wyników tematycznych badań statystycznych zlecanych przez GUS. Organizacja pracy 1966-1975 sygn. 1-28; Spis powszechny i spis rolny 1962-1975 sygn. 29-144; Wyniki badań statystycznych 1963-1973 sygn. 145-205; Inwestycje i budownictwo, remonty, czyny społeczne 1962-1975 sygn. 206-263; Zatrudnienie i fundusz płac 1962-1972 sygn. 264-305; Rolnictwo i leśnictwo 1962-1975 sygn. 306-399; Ochrona zdrowia i opieka społeczna 1962-1971 sygn. 400-420; Ludność i demografia 1963-1972 sygn. 421-447; Transport, łączność, komunikacja 1963-1974 sygn. 448-469; Statystyka pracy 1973-1975 sygn. 470-474; Obrót towarowy [1961]1962-1975 sygn. 475-524; Finanse 1967-1975 sygn. 525-539; Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1962-1973 sygn. 540-571; Przemysł 1962-1974 sygn. 572-626; Oświata, nauka, kultura 1962-1971 sygn. 627-707; Biblioteczka statystyczna 1944-1975 sygn. 708-823. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/301/0/1/1 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Karty statystyczne dla miasta Szczebrzeszyna 1960- 1970 0
88/301/0/1/2 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Rozwój społeczno-gospodarczy miasta w latach 1961-1965 1961, 1962-1965 0
88/301/0/1/3 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta w I kwartale 1963 roku 1963 0
88/301/0/1/4 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta w II kwartale 1963 roku 1963 0
88/301/0/1/5 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta w IV kwartale 1963 roku 1963 0
88/301/0/1/6 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta w I półroczu 1964 roku 1964 0
88/301/0/1/7 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta w 1964 roku 1964 0
88/301/0/1/8 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta w 1965 roku 1965 0
88/301/0/1/9 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta w 1965 roku uzupełnienie 1965 0
88/301/0/1/10 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta w I półroczu 1967 roku 1967 0
88/301/0/1/11 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta w 1969 roku 1969 0
88/301/0/1/12 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta w I półroczu 1970 roku 1970 0
88/301/0/1/13 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta w 1970 roku 1970 0
88/301/0/1/14 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta w 1971 roku 1971 0
88/301/0/1/15 Powiatowy Inspektorat Statystyczny Zamość. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta w 1972 roku 1972 0
1 2 3 4 ... 29 30 31 32 33 ... 59 60 61 62

Amount of archival material

916

823

0

8.62

8.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.