Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta parafii greckokatolickich województwa zamojskiego - zbiór szczątków zespołów

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1776-1896
- brak danych - 1776 - 1896
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - - polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
1).Parafia Greckokatolicka w Horyszowie Ruskim-miejscowość znajdowała się w gminie Miączyn i pow. hrubieszowskim, pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z 1533 roku, w 1759 roku drewniana cerkiew parafialna w Horyszowie Ruskim p.w. Przemienienia Pańskiego należała do dekanatu chełmskiego, w 1840 roku w skład parafii unickiej wchodziły: Horyszów Ruski i Koniuchy, w 1809 roku wybudowano murowaną cerkiew z cegły, od 1875 roku do I wojny światowej była parafią prawosławną, w 1919 roku cerkiew została rekoncyliowana na filialny kościół rzymskokatolicki
2).Parafia Greckokatolicka w Kułakowicach-miejscowość znajdowała się w gminie Moniatycze i pow. hrubieszowskim, już w 1535 roku w źródłach pojawia się cerkiew w Kułakowicach, w 1760 roku drewniana cerkiew parafialna p.w. Przemienienia Pańskiego należała do dekanatu horodelskiego, pod koniec XIX wieku do parafii należała filialna cerkiew w Ubrodowicach, cerkiew w Kułakowicach zamknięto w 1919 roku ze względu na zły stan techniczny, ostatecznie rozebrano ją w 1938 roku
3).Parafia Greckokatolicka w Mianowicach
4).Parafia Greckokatolicka w Stefankowicach-miejscowość znajdowała się w gminie Moniatycze i pow. hrubieszowskim, pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1510 roku, w końcu XIX wieku we wsi założono cmentarz grzebalny użytkowany do II wojny światowej przez prawosławnych
5).Parafia Greckokatolicka w Świdnikach-miejscowość znajdowała się w gminie Miączyn i pow. hrubieszowskim, w 1531 roku pisano o cerkwi w Świdnikach jako o pustej, w 1759 roku była to drewniana cerkiew p.w. św. Mikołaja Biskupa, w 1818 roku wybudowano nową murowaną cerkiew, parafia unicka w Świdnikach istniała do kasaty unii w 1875 roku, a do I wojny światowej parafia prawosławna, w skład unickiej parafii w 1840 roku należały: Świdniki, Rogów, Żuków z Majdanem (Stanisławką), od 1919 roku w odzyskanym kościele pounickim odprawiano nabożeństwa, w 1978 roku erygowana na parafię rzymskokatolicką
6).Parafia Greckokatolicka w Ubrodowicach-miejscowość znajdowała się w gminie Moniatycze i pow. hrubieszowskim, po raz pierwszy o cerkwi pisano w 1531 roku, w 1760 roku była cerkwią parafialną p.w. Eliasza Proroka, należała do dekanatu horodelskiego diecezji chełmskiej, w 1840 roku w jej skład wchodziły: Ubrodowice, Kułakowice, Stefankowice, po 1875 roku stała się parafią prawosławną do 1915 roku, w 1923 roku została przekazana rzymskokatolikom, ale w 1926 roku zwrócono ją prawosławnym, w 1938 roku została rozebrana
7).Parafia Greckokatolicka w Wiszniowie-miejscowość znajdowała się w gminie Mircze i pow. hrubieszowskim, pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z 1472 roku, cerkiew unicka istniała przed 1669 rokiem, w 1760 roku notowano cerkiew drewnianą parafialną p.w. Ścięcia Głowy Jana Chrzciciela, należała do dekanatu tyszowieckiego, w 1840 roku w skład parafii wchodziły: Wiszniów, Wereszyn, Radostów, pod koniec XIX wieku do parafii należały cerkwie filialne z Radostowa i Wereszyna, w 1922 roku erygowana parafia rzymskokatolicka p.w. św.Stanisława
1).Parafia Greckokatolicka w Horyszowie Ruskim: rejestr urodzeń 1785-1873 sygn.1, rejestr małżeństw 1785-1872 sygn. 2, akta małżeństw 1858-1890 sygn. 3
2).Parafia Greckokatolicka w Kułakowicach: rejestr urodzeń, małżeństw, zgonów 1776-1786 sygn. 1; rejestr urodzeń 1784-1834 sygn. 2; rejestr urodzeń 1784-1834 sygn.2; rejestr małżeństw 1784-1833 sygn. 3; rejestr zmarłych 1784-1826 sygn. 4; akta urodzeń 1810,1814-1817 sygn. 5-8; akta małżeństw 1810, 1814-1817 sygn. 5-8; akta zgonów 1810, 1814-1817, 1826-1835 sygn. 5-9.
3).Parafia Greckokatolicka w Mianowicach: rejestr zgonów 1785-1896 sygn. 1.
4).Parafia Greckokatolicka w Stefankowicach: rejestr małżeństw 1784-1833 sygn. 1; akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1811-1813 sygn. 2.
5).Parafia Greckokatolicka w Świdnikach: akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1815, 1818 sygn. 1-2; akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, zejścia 1825 (oraz akta zmarłych parafii w Moniatyczach za 1826 rok) sygn. 3.
6).Parafia Greckokatolicka w Ubrodowicach: rejestr urodzonych 1784-1833 sygn. 1; rejestr zmarłych 1784-1827,1833-1866 sygn. 2; akta urodzeń, małżeństw, zgonów (Ubrodowice, Stepankowice, Kułakowice) 1818-1825 sygn. 3.
7).Parafia Greckokatolicka w Wiszniowie: akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1814 sygn. 1.
- brak danych -

Amount of archival material

22

22

0

0.29

0.29

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -