Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sitańcu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1872-1912, 1915-1917
- brak danych - 1872 - 1912
1915 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 44 j.a.
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Sitaniec; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat zamojski, obecnie zamojski kolegiacki); Powiat zamojski gmina Wysokie; Wezwanie: św. Bartłomieja Ap.; Rok powstania: 1485 rok; Miejscowości należące do parafii: Czołki, Borowina, Hyża, Jarosławiec, Sitaniec, Sitno, Stabrów, Szopinek, Łapiguz, Udrycze, Wysokie. Akta urodzeń 1872-1912,1915-1917
Akta małżeństw 1872-1912,1915-1917
Akta zgonów 1872-1912,1915-1917
Alegata 1890-1894,1896-1902
Mikrofilmy KZ 1462-1480,2716-2717 ksiąg z lat 1872-1892 sygn.1-21
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/631/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 120
88/631/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 120
88/631/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 108
88/631/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 88
88/631/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 116
88/631/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 111
88/631/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 113
88/631/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 112
88/631/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 103
88/631/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 118
88/631/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 134
88/631/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 172
88/631/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 161
88/631/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 199
88/631/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 169
88/631/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 98
88/631/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 164
88/631/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 205
88/631/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 204
88/631/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 104
88/631/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 101
88/631/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 107
88/631/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
88/631/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
88/631/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
88/631/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
88/631/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
88/631/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 0
88/631/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 0
88/631/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 0
88/631/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 0
88/631/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 0
88/631/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 0
88/631/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 0
88/631/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1906 0
88/631/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1907 0
88/631/0/-/37 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1908 0
88/631/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1909 0
88/631/0/-/39 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1910 0
88/631/0/-/40 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 0
88/631/0/-/41 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 174
88/631/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915 0
88/631/0/-/43 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1916 0

Amount of archival material

44

36

0

0.65

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.