^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów

Archiwum Państwowe w Zamościu
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
1884

1884 - 1884
rosyjski
dołączone alegata do aktów małżeństw
- brak danych - 10
księga rękopis
dobry
54 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
numer mikrofilmu KZ 510
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Horodło -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -