Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Siedliskach

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1876-1911
- brak danych - 1876 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - - rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 36 j.a.
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Od 1829 roku duchowni parafii prawosławnych mieli obowiązek spisywania ksiąg metrykalnych religijno-cywilnych czyli zgodnie z przepisami cerkwi prawosławnej jak i Kodeksem Cywilnym Królestwa Polskiego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku rosyjskim. Obowiązywała ich datacja według kalendarza juliańskiego. W 1875 roku wyznanie greckokatolickie zostało zlikwidowane, w związku z czym ludność przechodziła na prawosławie. Natomiast w 1905 roku ukaz tolerancyjny umożliwił wielu unitom i ich potomkom zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Siedliska; dekanat szczebrzeszyński; powiat zamojski, gmina Wysokie; Wezwanie: Narodzenia NMP; Rok powstania: 1685 rok; Miejscowości należące do parafii: Siedliska, Bortatycze, Białobrzegi, Wysokie, Płoskie, Hyża. Akta urodzeń 1876-1911
Akta małżeństw 1876-1911
Akta zgonów 1876-1911
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/717/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 64
88/717/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 83
88/717/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 102
88/717/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 91
88/717/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 72
88/717/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 121
88/717/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 74
88/717/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 71
88/717/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 63
88/717/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 65
88/717/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 62
88/717/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 59
88/717/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 75
88/717/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 83
88/717/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 60
88/717/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 34
88/717/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 37
88/717/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 46
88/717/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 38
88/717/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 25
88/717/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 28
88/717/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 28
88/717/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 24
88/717/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 30
88/717/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 33
88/717/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 30
88/717/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 40
88/717/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 30
88/717/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 34
88/717/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 36
88/717/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1906 32
88/717/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1907 33
88/717/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1908 30
88/717/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1909 33
88/717/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1910 39
88/717/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 42

Amount of archival material

36

32

0

0.32

0.28

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.