^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta małżeństw

Archiwum Państwowe w Zamościu
dokumentacja aktowa 16
- brak danych -
1851-1891

1851 - 1891
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
268 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Świdniki -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -