Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tomaszowie Lubelskim

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1866-1915
- brak danych - 1866 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - - rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 63 j.a.
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Na terenie Lubelszczyzny utworzono 57 okręgów bożniczych skupiających ludność żydowską. W przypadku wyznania mojżeszowego rejestracja była świecka, sporządzana przez odpowiednich urzędników miejskich lub gminnych na podstawie zeznań rabina, świadków aktu religijnego i osób, których ten akt dotyczył. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona datacja aktów według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba okręgu: Tomaszów Lubelski; miasto powiatowe gubernia lubelska. Akta urodzeń 1869-1915
Akta małżeństw 1866-1914
Akta zgonów 1876-1915
Alegata 1896
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/783/0/-/18 Akta małżeństw 1866-1892 336
88/783/0/-/0a Akta urodzeń 1869-1874 130
88/783/0/-/0b Akta urodzeń 1874-1880 117
88/783/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 97
88/783/0/-/0d Akta zgonów 1876-1881 108
88/783/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 93
88/783/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 104
88/783/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 110
88/783/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 65
88/783/0/-/0c Akta urodzeń 1880-1887 132
88/783/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 106
88/783/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 96
88/783/0/-/21 Akta zgonów 1882-1894 239
88/783/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 96
88/783/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 86
88/783/0/-/9a Akta urodzeń, zgonów 1885 18
88/783/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 31
88/783/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 87
88/783/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 107
88/783/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 116
88/783/0/-/16 Akta urodzeń 1888-1891 95
88/783/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 100
88/783/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 180
88/783/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 111
88/783/0/-/26 Akta urodzeń 1891-1897 187
88/783/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 69
88/783/0/-/38 Akta małżeństw 1892-1904 229
88/783/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 73
88/783/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 84
88/783/0/-/31 Akta zgonów 1894-1901 180
88/783/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 77
88/783/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 86
88/783/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 76
88/783/0/-/30 Akta urodzeń 1897-1901 173
88/783/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 88
88/783/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 80
88/783/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 83
88/783/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 94
88/783/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 84
88/783/0/-/39 Akta zgonów 1902-1904 76
88/783/0/-/36 Akta urodzeń 1902-1904 94
88/783/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 85
88/783/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 84
88/783/0/-/37 Akta urodzeń 1904-1906 75
88/783/0/-/40 Akta zgonów 1904-1907 75
88/783/0/-/45 Akta małżeństw 1904-1909 77
88/783/0/-/41 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 76
88/783/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1906 74
88/783/0/-/50 Akta urodzeń 1906-1911 149
88/783/0/-/43 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1907 72
88/783/0/-/44 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1908 78
88/783/0/-/49 Akta zgonów 1908-1911 85
88/783/0/-/46 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1909 73
88/783/0/-/55 Akta małżeństw 1909-1914 0
88/783/0/-/47 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1910 68
88/783/0/-/48 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 70
88/783/0/-/56 Akta zgonów 1911-1914 0
88/783/0/-/53 Akta urodzeń 1911-1914 0
88/783/0/-/51 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 64
88/783/0/-/52 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 73
88/783/0/-/57 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1914 0
88/783/0/-/54 Akta urodzeń 1914 0
88/783/0/-/58 Akta urodzeń, zgonów 1915 0

Amount of archival material

63

38

0

1.03

0.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.