Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Ziemski w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1944-1947[1948]
- brak danych - 1944 - 1947
1948 - 1948
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowe Urzędy Ziemskie zostały powołane na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15.08.1944 r o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich (Dz.U. RP Nr 2). Powiatowe Urzędy Ziemskie były niezależne od żadnych władz terenowych, a związane tylko były z centralą Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych. Na czele PUZ stał powiatowy Komisarz Ziemski, któremu w zależności od rozmiaru prac w powiecie były przydzielone siły fachowe w postaci podkomisarzy ziemskich. PUZ był I instancją orzekającą w sprawach przebudowy ustroju rolnego w zakresie przekazanym przez prawo przy udziale Powiatowych Komisji Ziemskich. Powiatowe Urzędy Ziemskie były powołane dla realizowania opieki państwowej nad rolnictwem oraz planowego i szybkiego przeprowadzenia reformy rolnej. Jakkolwiek niezależność urzędów ziemskich została dekretem wyraźnie stwierdzona, to jednak art.. 3 tego dekretu mówił, że kontrolę społeczną w sprawach dotyczących rolnictwa i reform rolnych sprawują właściwe rady narodowe poprzez komisje ziemskie. W skład Powiatowej Komisji Ziemskiej wchodziło 8-12 członków rekrutujących się z przedstawicieli rolnictwa, fachowców z dziedziny produkcji rolnej, melioracji, przemysłu rolnego, spółdzielczości rolniczej, handlu produktami rolnymi. Powiatową Komisję Rolną powoływała Powiatowa Rada Narodowa. Członkowie Komisji mieli głos doradczy. Kadencja Komisji trwała trzy lata. Powiatowy Urząd Ziemski istniał do końca 1947 roku. Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 28.IV.1947 r. o zespoleniu Powiatowych Urzędów Ziemskich ze Starostwami L.O.Org.383/47 - dotychczasowe Powiatowe Urzędy Ziemskie wraz z całym aparatem administracyjnym i agendami włączone zostały w zakres działania starostw, jako referaty Rolnictwa i Reform Rolnych. [na podstawie wstępu do inwentarza] Dział Administracji: normatywne, organizacyjne 1944-1947 15 j.a.; Dział Rolnictwa: prace siewne w resztówkach 1944-1945 4 j.a.; Dział Urządzeń Rolnych: ewidencja nieruchomości, parcelacja, scalanie, regulacja gruntów 1944-1948 37 j.a.; Dział Finansowy: korespondencja 1945-1947 6 j.a.; Dział Techniczno-Pomiarowy: korespondecja 1945-1947 5 j.a.; Powiatowa Komisja Ziemska: kontrola PUZ -1946- 1 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

68

68

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.