Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Zielona Góra /Grünberg/ - gmina ewangelicko-luterańska

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1855-1874
- brak danych - 1855 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
[dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]
1. Księgi chrztów z lat 1855, 1857, 1859-1868, 1870-1874, sygn. 1-17
2. Księgi małżeństw z lat 1855, 1857, 1859-1868, 1870-1874, sygn. 1-17
3. Księgi zgonów z lat 1855, 1857, 1859-1868, 1870-1874, sygn. 1-17
baza danych PRADZIAD; akta mikrofilmowane mikrof. U-1274-U-1285, U-11447-U-11450
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/103/0/-/1 Duplicat des Kirchenbuches der evangelisch - lutherische Gemeine zu Grünberg für das Jahr 1855 02.09.1855, 13.11.1855, 28.04.1855 - 08.06.1855 7
89/103/0/-/2 Duplicat der Geburts - Trauungs u[nd] Sterberegister für die evangelisch - lutherische Gemeine zu Grünberg im Jahrgange 1857 0.1.02.1857 - 08.11.1857, 01.02.1857 - 05.12.1857 5
89/103/0/-/3 Duplicat der kirchlichen Geburts - Trauungs - u[nd] Sterberegister fr die evangelisch - lutherische Gemeine zu Grünberg im Jahre 1860 04.01.1860 - 30.11.1860, 20.01.1860 - 14.11.1860, 25.08.1860 - 31.10.1860 7
89/103/0/-/4 Duplicat der kirchlichen Geburts - Trauungs - u[nd] Sterberegister fr die evangelisch - lutherischen Gemeine zu Grünberg auf das Jahr 1861 07.03.1861 - 18.09..1861, 08.10.1861 5
89/103/0/-/5 Duplicat der kirchlichen Geburts - Trauungs - u[nd] Sterberegister fr die evangelisch - lutherischen Gemeine zu Grünberg für den Jahrgang 1862 26.01.1861 - 25.10.1862, 02.01.1862 - 18.11.1862 6
89/103/0/-/6 Duplicat der Geburts- , Trauungs - u[nd] Sterbe- Register der evangelisch - lutherischen Gemeine zu Grünberg für den Jahrgang 1863 03..01.1863 - 16.06.1863, 23.03.1863 - 12.09.1863 5
89/103/0/-/7 Duplicat der Geburts - Trauungs - u[nd] Sterberegister der evangelisch lutherischen Gemeine 1864 zu Grünberg für das Jahr 1864 17.0.1864 - 24.02.1864, 30.11.1864 6
89/103/0/-/8 Duplicat der kirchlichen Geburts - Trauungs - u[nd] Sterberegister für die evangelisch - lutherische Gemeine zu Grünberg im Jahre 1865 29.01.11865 - 05.06.1865, 20.01.1865 6
89/103/0/-/9 Duplicat der kirchlichen Geburts, Truungs - u[nd] Sterberegister für die evangelisch lutherische Gemeine zu Grünberg im Jahre 1866 12.12.1865 - 13.09.1866, 12.02.1866, 14.09.1866 - 08.11.1866 7
89/103/0/-/10 Duplicat des Kirchenbuches der evangelisch - lutherische Gemeine zu Grünberg für das Jahr 1867 25.01.1867 - 13.11.1867, 05.05.1867 - 12.10.1867, 02.02.1867 - 19.08.1867 7
89/103/0/-/11 Duplicat des Kirchbuchs der evangelisch lutherischen Gemeine zu Grünberg für das Jahr 1868 26.01.1868 - 10.04.1868, 12.01.1868 - 14.03.1868, 29.09.1868 7
89/103/0/-/12 Duplicat der kirchlichen Register von Gebrurten, Trauungen u[nd] Todesfälle in der evangelisch lutherischen Gemeine zu Grünberg 1870 17.04.1870 - 25.09.1870, 12.07.1870, 21.03.1870 0 30.05.1870 7
89/103/0/-/13 Duplicat des Kirchebuches im Jahrgange 1871 für die evangelisch - lutherische Gemeinde zu Grünberg 04.03.1871 - 10.12.1871, 06.03.1871 - 01.10.1871 9
89/103/0/-/14 Duplicat der kirchlichen Register im Jahre 1872 für die evangelisch - lutherische Gemeine zu Grünberg 05.02.1872 - 10.11.1872, 04.03.1872 - 10.11.872 9
89/103/0/-/15 Duplicat des Kirchenbuchs der evangelisch lutherische Gemeinde zu Grünberg vom Jahre 1873 05.01.1873 - 26.09.1873, 23.02.1873 - 17.11.1873, 27.02.1873 8
1 2

Amount of archival material

17

17

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.