Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Wysoka Cerekiew /Hochkirch/ - parafia rzymskokatolicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1794-1874
- brak danych - 1794 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii rzymkokatolickiej w Wysokiej Cerekwi należała Wysoka Cerekiew (Hochkirch), Stara Rzeka (Altwasser), Tarnówek (Dornbusch), Guzice (Gusitz, Schenkfeld), Moskorzyn (Herzogtal), Świnino (Klein Schwein), Krzydłowice (Kreidelwitz), Komorniki (Kummernick, Eichbach), Proszyce (Porschütz, Altwasser Wiesengrund), Żuków (Suckau), Potoczek (Töppendorf)
1. Księgi chrztów z lat 1821-1874, sygn. 1, 3-4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63
2. Księgi małżeństw z lat 1794-1874, sygn. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 63-65
3. Księgi zgonów z lat 1825-1863, 1865-1874, sygn. 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 63
baza danych PRADZIAD; akta mikrofilmowane mikrof. U-1162-U-1213
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/107/0/-/1 Taufbuch von 1821 anfangend und […] bis 1835 inclusiv Hochkirch. Duplicat 07.01.1821 - 26 .12.1835 278
89/107/0/-/2 Begräbniss Buch von der Pfarrkirche zu Hiochkirch. Duplicat von 1825 inclus 1853 06.01.1825 - 24.12.1853 237
89/107/0/-/3 Taufbuch von der Pfarrkirche Hochkirch von 1836 - bis 1853 07.01.11836 - 12.12.1853 349
89/107/0/-/4 Duplicat der im Originalbuche bei der Pfarrthei Hochkirch eingetragenen Taufen 08.01.1854 - 31.12.1854 25
89/107/0/-/5 Duplicat bei der Pfarrthei Hochkirch im Originalkirchenbuch eingetragenen Trauungen 10.01.1854 - 07.11.1854 10
89/107/0/-/6 Duplicat von denen in der Parochie Hochkirch im Jahre 1854 vorgekommenen Sterbefällen bei den in der Parochie wohnen den Katholiken 04.01.1854 - 04.12.1854 13
89/107/0/-/7 Duplicat von dem bei der katholischen Pfarrkirche in Hochkirch vorgekommenen im Originaltaufbuche eingetragenen Taufen 09.01.1855 - 30.12.1855 20
89/107/0/-/8 Duplicat von denen im Jahre 1855 in der Katholischen Pfarrkirche zu Hochkirchegeschossenen und im Originaltrauungsbuche eingetragenen Trauungen 21.01.27.1855 - 27.11.1855 8
89/107/0/-/9 Duplicat von denen in der Pfarrthei Hochkirch vorgekommenen Todesfällen der Katholiken p[ro] 1855 02.01.1855 - 28.12.1855 11
89/107/0/-/10 Duplicat von denen in Jahre 1856 in der katholischen Pfarrkirchen zu Hochkirch abgehaltenen und im Original Taufmatrikel eingetragenen Trauuengen 23.01.1856 - 26.12.1856 18
89/107/0/-/11 Duplicat von derer im Jahre 1856 in der Pfarrkirche zu Hochkirch geschlossenen und im Original - Trauungsbuchee eingetragenen Trauungen 20.01.1856 - 25.11.1856 6
89/107/0/-/12 Duplicat von denen in der Parochie Hochkirche verstorbenen und im Originalkirchenbuche eingetragenen Katholiken 01.01.1856 - 30.12.1856 11
89/107/0/-/13 Duplicat der in der katholischen Pfarrkirche zu Hochkirch im Jahre 1857 stattgefundenen Taufen 18.01.1857 - 27.12.1857 25
89/107/0/-/14 Duplicat von denen im Jahre 1857 in der Pfarrkirche zu Hochkirch vorgekommen und im Original Buche eingetragenen Trauungen 23.02. 1857 - 25.10.1857 6
89/107/0/-/15 Duplicat von denen im Jahre 1857 bei der kathol[ische] Pfarrkirche in Hochkirch vorgekommenen und im Originalbuche eingetragenen Sterbefalle 06.01.1857 - 30.12.1857 10
1 2 3 4 5

Amount of archival material

65

65

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.