Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne Kotowice /Kottwitz/ - parafia ewangelicka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1823-1860
- brak danych - 1823 - 1860
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pojęcie „metryka” pochodzi od łacińskiego słowa matricula i oznacza podstawę, źródło, z którego coś pochodzi. W bliższym znaczeniu określano tak listy, spisy, regestry, wykazy osób. Nazwa metryka była używana w różnych znaczeniach m.in. jako księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów i zgonów czyli jako księga metrykalna. Rozpowszechnianie się ksiąg metrykalnych w Europie przyspieszyła Reformacja, kiedy pojawiła się potrzeba rejestracji wiernych różnych Kościołów. Instytucja ksiąg metrykalnych pojawiła się w postanowieniach soboru trydenckiego. 11 listopada 1563 roku wprowadził on obowiązek rejestracji sakramentów chrztu i ślubu udzielanych w parafiach rzymskokatolickich. Natomiast obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero tzw. Rytuał Rzymski, wydany w 1614 roku przez papieża Pawła V. Nałożył on na proboszczów obowiązek prowadzenia 5 serii ksiąg metrykalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy parafian. Na terytorium państwa niemieckiego pierwsze księgi metrykalne zaczęto prowadzić w XVI wieku i do końca XVIII wieku miały one charakter wyłącznie kościelny. Służyły do kontroli spełniania powinności religijnych przez członków parafii, przestrzegania przez nich przepisów kościelnych oraz do celów ewidencyjnych. Od 1 czerwca 1794 roku, tj. od chwili wejścia w życie ogólnego prawa krajowego dla państw pruskich (Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten) księgi metrykalne stały się dokumentami o charakterze prawno-publicznym. Przepisy zobowiązywały duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzania ich uwierzytelnionych odpisów. Odpisy te odsyłać miano na przechowywanie do sądu I instancji, którego kompetencjom podlegały miejscowości należące do danej parafii. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań należał do wydziału spraw wewnętrznych rejencji. Katolickie księgi metrykalne podlegały nadzorowi biskupa diecezjalnego. Prawo krajowe zobowiązywało każdego obywatela do rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w parafii, do której należała miejscowość zamieszkiwana przez dana osobę. Akta małżeństwa sporządzano w księdze metrykalnej parafii, do której należała kobieta zawierająca związek małżeński. W 1874 roku, na mocy ustawy Gesetz über Beurkundung und die Form die Eheschliesung, całe państwo pruskie podzielono na okręgi stanu cywilnego, zaś czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.
Do parafii ewangelicko-augsburskiej w Kotowicach należały Kotowice (Kottwitz), (Neuwaldau), Drągowina (Neuwaldau), Skibice Peterswaldau)
1. Księgi chrztów z lat 1836-1837, 1839, 1841, 1844, 1846-1847, 1852, 1855-1856, 1860 sygn. 2, 6, 8, 13, 16-17, 21, 26, 29, 31, 36
2. Księgi małżeństw z lat 1823-1836, 1838-1839, 1842-1845, 1847, 1850, 1852, 1854-1855, 1860, sygn. 4, 7, 10, 12, 18-19, 22, 24, 32, 37-38 (także zapowiedzi ślubne)
3. Księgi zgonów z lat 1823-1838, 1841-1842, 1844, 1850, 1852, 1854-1855, 1858, 1860, sygn. 1, 3, 5, 9, 11, 15, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35
baza danych PRADZIAD; akta mikrofilmowane mikrof. U-559-U-589, U-11466-U-11468, U-11469-U-11470
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/110/0/-/1 Duplicat der in der Parochie Kottwitz im Jahr 1836 Verstorbenen 05.01.1836-12.12.1836 11
89/110/0/-/2 Duplicat der in Jahre 1837 in der evangelischen Parochie Kottwitz Geborenen 20.01-27.12.1837 18
89/110/0/-/3 Duplicat der in Jahre 1837 in der evangelischen Parochie Kottwitz Verstorbenen 01.01-31.12.1837 10
89/110/0/-/4 Duplicat der in der evangelischen Parochie zu Kottwitz im Jahre 1838 Getranten und Proclamirten 18314.01-26.12.1838 0
89/110/0/-/5 Duplicat der in der evangelischen Parochie zu Kottwitz im Jahre 1838 Gesterbenen 02.01-26.12.1838 18
89/110/0/-/6 Duplicat der Geborenen im Kirchspiel Kottwitz 01.01-25.12.1839 17
89/110/0/-/7 Duplicat der Getrauten und Auftgebotenen im Kirchspiel Kottwitz 05.02-27.11.1839 8
89/110/0/-/8 Duplicat der im evangel[ische] Kirchspiel Kottwitz Geborenen 1841-31.01-26.12.1841 13
89/110/0/-/9 Duplicat der im evangelischen Kirchspiel Kottwitz Gestorbenen 28.01-24.12.1841 11
89/110/0/-/10 Duplicat der im Kirchspiel Kottwitz Proclamirten und Getrauten 15.02-20.11.1842 7
89/110/0/-/11 Duplicat der im Kirchspiel Kottwitz Gesterbenen 04.01-31.12.1842 9
89/110/0/-/12 Duplicat der Getrauten u[nd] Proclamirten bei der evangelischen Kirche zu Kottwitz 31.01-19.11.1843 8
89/110/0/-/13 Duplicat der Geborenen bei der evangelischen Kirche zu Kottwitz 07.01-30.12.1844 17
89/110/0/-/14 Duplicat der Getrauten und Proclamierten bei der evangelischen Kirche zu Kottwitz 09.01-10.11.1844 9
89/110/0/-/15 Duplicat der Gesterbenen bei der evangelischen Kirche zu Kottwitz 26.01-13.12.1844 9
1 2 3

Amount of archival material

38

38

0

0.09

0.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.