Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Klasztor Klarysek w Głogowie

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1523-1807 [1818]
- brak danych - 1523 - 1807
1818 - 1818
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zakon klarysek to potoczna nazwa Zakonu świętej Klary, zwanego także Drugim Zakonem Franciszkańskim. W Polsce klaryski pojawiły się w latach 30. XIII wieku. Do Głogowa klaryski sprowadził w 1307 roku książę Henryk III i jego żona Matylda, nadając nowo powstałemu konwentowi, który otrzymał wezwanie św. Krzyża, bogate uposażenie. Dokument fundacyjny został zatwierdzony w Otmuchowie przez biskupa wrocławskiego Henryka 7 lipca 1307 roku. Na jego mocy zakon otrzymał wsie Rapocin, Konradowo, Kandlewo, Zamysłów, Obra, trzy łany w Żarkowie, młyn znajdujący się przed fosą miejską wraz z przyległym do niego ogrodem, wieś Ruszowice oraz czynsze z jatek głogowskich. Wraz z uopsażeniem klaryski otrzymały zabudoweania klasztorne i kościół p.w. św. Krzyża. Pierwotne nadania były później wielokrotnie rozszerzane. Klasztor klarysek w Głogowie obejmował grupę sióstr pod przewodnictwem opatki. Zespół ten nosił nazwę konwentu. Dokument fundacyjny wymienia jako pierwszą ksienię Katarzynę von Borna. Część sióstr przebywających w klasztorze pochodziła z Polski, bardzo często z powiatu wschowskiego, gdzie zakon miał swoje posiadłości. Polskiego pochodzenia były także niektóre z opatek. Do podstawowych zasad zakonu należało ubóstwo, stąd też wszystkie siostry zobowiązane były nie przyjmować i nie posiadać żadnej własności prywatnej. Dopuszczano jedynie wspólną własność klasztorną, jako źródło utrzymania. Po zajęciu Śląska przez Prusy zakon został poddany ścisłemu nadzorowi państwowemu. Okres napoleoński doprowadził do kasaty zakonów na Ślasku i przejęcia ich mienia. Zmuszony do zapłaty wysokiej kontrybucji na rzecz Francuzów król pruski Fryderyk Wilhelm III podpisał 30 października 1810 roku edykt kasujący kolegiaty i klasztory śląskie. Wśród nich znalazł się również klasztor głogowskich klarysek. Po kasacie głogowskiego zakonu klarysek zabudowania klasztorne zostały przeznaczone na koszary, zaś z kościoła uczyniono zbrojownię. W czasie drugiej wojny światowej zabudowania klasztorne i kościelne uległy zupełnemu zniszczeniu.
[Na podstawie wstępu do inwentarza opracowanego przez Beatę Grelewicz, Zielona Góra 2008]
1. Seelesorgen, 1 j.a. - wyciąg obwieszczenia odpustu jubileuszowego w dniu 15 kwietnia 1776.
2. Verwaltung, 1575-1807 (1818), 24 j.a. - odpisy przywilejów nadanych głogowskim klaryskom, krótki szkic historyczny na temat zakonu, fragmenty ksiąg wpisów, zbiory przepisów prawnych i ich realizacja, wybory opatek, wizytacje klasztoru, mianowanie spowiedników, sprawy poddanych klasztoru.
3. Personalia, 1589-1769, 4 j.a. - korespondencja skierowana do opatek zakonu w języku polskim, wykaz sióstr przebywających w klasztorze głogowskim (1734r.).
4. Vermögensachen, 1523-1773, 24 j.a. - rejestry wsi i poddanych, zestawienia czynszów, sprawy podatkowe, rejestr dochodów i obciążeń, fundacje ołtarzy, sprawy spadkowe, zapisy testamentowe, transakcje kupna-sprzedaży, sprawy budowlane, utrzymanie przyklasztornego sadu i ogrodu.
5. Rechtsstreite, 1540-1687, 7 j.a. - sprawy sporne zakonu.
6. Kassenwesen, 1629-1785, 2 j.a. - sprawy finansowe (jałmużny, obligacje, pokwitowania, zestawienia rachunkowe, hipoteki, miesięczne zestawienia dochodów i wydatków na miesiąc luty 1686).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/1287/0/1/1 Überserzte Auszüge bey Verkündigung des Jubel-Ablaßes an sämtlichen Seelesorgen unterm 15-ten April 1776 zu Wießenschafft der Geistlichen Jungfrauen im Breßlauischen Bießthum 1776-1776 7
89/1287/0/2/2 Historischer Bericht über das Stift "brak daty" 4
89/1287/0/2/3 [Odpisy dokumentów dotyczących zakonu św. Klary w Głogowie, np.: sprowadzenia zakonu do miasta, jego uposażenie i kolejne nadania] "brak daty" 56
89/1287/0/2/4 Acta in pcto der Kay[serliche]n Confirmationes der Stiffts-Privilegiorum 1629-1715 20
89/1287/0/2/5 Vollständige Auszüge aus den Urkunden des Fürstl[ichen] Jungfräul[ichen] Stifts Ordens Sancta Klara beim Heil[igen] Kreuz zu Großen Glogau [1818-1818] 7
89/1287/0/2/6 Missiven 1659-1659 30
89/1287/0/2/7 Missiven 1662-1664 93
89/1287/0/2/8 Amts-Prothocoll und Concept-Buch 1720-1739 125
89/1287/0/2/9 Verschiedene Königl[ichen] Preußl[ichen] Verordnungen besage des angeschrieben Rotuli 1742-1766 28
89/1287/0/2/10 Patenten-Protocoll von Anno 1758 biß Anno 1761 d[en] 23. Nov[ember] 1758-1761 60
89/1287/0/2/11 Einzelne Papiere die Wahl einer Abbatissin betreffend 1575-1741 53
89/1287/0/2/12 Erwählung der Frauen Abbatisinen 1625-1742 112
89/1287/0/2/13 Einzelne Papiere die Visitation des Klosters betreffend 1578-1686 54
89/1287/0/2/14 Acta in pcto der hochfürst[lichen] Bischöff[liche]n Visitationen und Beschwerden wieder die PP. Franciskaner 1610-1737 36
89/1287/0/2/15 [Korespondencja z władzami kościelnymi w sprawach zakonu klarysek] 1589-1591 22
1 2 3 4 5

Amount of archival material

62

62

0

0.66

0.66

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.